КТ ПОДКРЕПА - ВАРНА 

Отраслови / Браншови КТД

[2017] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТНИЦИТЕ КЪМ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (изтича - 2019-06-30) - 521 дни
[2016] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (изтича - 2018-06-19) - 145 дни
[2016] ОТРАСЪЛ ”ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” (изтича - 2018-10-10) - 258 дни

[2014] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (изтекъл)
[2014] ОТРАСЪЛ ”ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” (изтекъл)
[2012] БРАНШ "ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ" (изтекъл)
[2012] ОТРАСЪЛ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" (изтекъл)
[2012] ОТРАСЪЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" (изтекъл)
[2010] АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (изтекъл)
[2010] АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СПОРАЗУМЕНИЕ /СЛУЖИТЕЛИ/ (изтекъл)
[2010] БРАНШ "ДЪРВООБРАБОТВАЩА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ" (изтекъл)
[2010] БРАНШ "ТУРИЗЪМ" (изтекъл)
[2010] ОТРАСЪЛ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" (изтекъл)
[2010] ОТРАСЪЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" (изтекъл)
[2009] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА - КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР (изтекъл)
[2009] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА - СПОРАЗУМЕНИЕ (изтекъл)
[2009] БРАНШ "МЕТАЛУРГИЯ" (изтекъл)
[2009] БРАНШ "ТЕКСТИЛ" (изтекъл)
[2008] АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - СПОРАЗУМЕНИЕ (изтекъл)
[2008] БРАНШ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" /ВиК/ (изтекъл)
[2008] БРАНШ "ДЪРВООБРАБОТВАЩА И МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ" (изтекъл)
[2008] БРАНШ "МЕЛНИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ" (изтекъл)
[2008] БРАНШ "ПТИЦЕВЪДНА ПРОМИШЛЕНОСТ" (изтекъл)
[2008] БРАНШ "ПЪТИЩА" (изтекъл)
[2008] БРАНШ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" (изтекъл)
[2008] БРАНШ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - АНЕКС (изтекъл)
[2008] БРАНШ "РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И МАСЛОПРОДУКТИ" (изтекъл)
[2008] БРАНШ "СТРОИТЕЛСТВО" (изтекъл)
[2008] БРАНШ "ТРИКОТАЖНА ПРОМИШЛЕНОСТ" (изтекъл)
[2008] БРАНШ "ФУРАЖНА ПРОМИШЛЕНОСТ" (изтекъл)
[2008] БРАНШ "ЦЕЛУЛОЗНО-ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ" (изтекъл)
[2008] БРАНШ "ЧАСТЕН ОХРАНИТЕЛЕН СЕКТОР" (изтекъл)
[2008] ОТРАСЪЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" (изтекъл)
[2008] ОТРАСЪЛ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (изтекъл)


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org