КТ Подкрепа Варна 

КТД Предприятия / Учреждения

[2022] ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД (изтича - 2023-12-31) - 27 дни

[2021] АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА (изтекъл)
[2021] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (изтекъл)
[2021] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2021] ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” (изтекъл)
[2021] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2021] МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО (изтекъл)
[2021] НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (изтекъл)
[2021] НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2021] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ”СПОРТ - ВАРНА” (изтекъл)
[2020] АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2020] КТД - АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (изтекъл)
[2020] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (изтекъл)
[2020] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2020] ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД (изтекъл)
[2020] РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА (изтекъл)
[2019] ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР (изтекъл)
[2019] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2018] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ВИК (изтекъл)
[2018] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА (изтекъл)
[2018] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЛЕТИЩЕ ВАРНА (изтекъл)
[2017] I ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ (изтекъл)
[2017] АГРОПОЛИХИМ (изтекъл)
[2017] ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД (изтекъл)
[2017] ЕСО ЕАД (изтекъл)
[2017] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2017] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ОДК ВАРНА (изтекъл)
[2017] КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ”ОДЕСОС” (изтекъл)
[2017] МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” (изтекъл)
[2017] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТ ВАРНА (изтекъл)
[2017] РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА П. СЛАВЕЙКОВ (изтекъл)
[2017] СПОРАЗУМЕНИЕ РЗИ ВАРНА (изтекъл)
[2017] СУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ГР АКСАКОВО (изтекъл)
[2016] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ (изтекъл)
[2016] Пристанище Варна ЕАД (изтекъл)
[2016] СПОРАЗУМЕНИЕ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ (изтекъл)
[2014] ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАРНА (изтекъл)
[2014] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 'СВ. АННА' (изтекъл)
[2014] РАЙОН ”ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” (изтекъл)
[2013] ВАРНЕНСКИ БРЯГ АД, ВАРНА (изтекъл)
[2013] ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД - ВАРНА (изтекъл)
[2013] ДЕВЕН АД, ДЕВНЯ (изтекъл)
[2013] ДЕВНЯ ВАРОВИК АД, с. ЧЕРНЕВО (изтекъл)
[2013] ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД (изтекъл)
[2013] МГ ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, ВАРНА (изтекъл)
[2013] НУ ”ИВАН ВАЗОВ”, ДЪЛГОПОЛ (изтекъл)
[2013] ОУ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С. СТАРО ОРЯХОВО (изтекъл)
[2013] ПГ САГ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ВАРНА (изтекъл)
[2013] ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД, ВАРНА (изтекъл)
[2013] ПРОВАДСОЛ АД, ПРОВАДИЯ (изтекъл)
[2013] ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, ВАРНА (изтекъл)
[2013] РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА (изтекъл)
[2013] СБАГАЛ ПРОФ. Д-Р. Д. СТАМАТОВ ВАРНА ЕООД (изтекъл)
[2013] СОЛВЕЙ СОДИ АД, ДЕВНЯ (изтекъл)
[2013] СОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК (изтекъл)
[2013] СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", ВАРНА (изтекъл)
[2013] ЦДГ ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, С. МЕДОВЕЦ (изтекъл)
[2012] ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ АД (изтекъл)
[2011] АГРОПОЛИХИМ АД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2011] ВАРНЕНСКИ БРЯГ АД ВАРНА (изтекъл)
[2011] ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД - ВАРНА (изтекъл)
[2011] ДЕВЕН АД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2011] ДЕВНЯ ВАРОВИК АД - ЧЕРНЕВО (изтекъл)
[2011] ПРОВАДСОЛ ЕАД - ПРОВАДИЯ (изтекъл)
[2011] ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ (изтекъл)
[2011] РИМАКЕМ ЕООД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2011] СБАГАЛ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ ЕООД – ВАРНА (изтекъл)
[2011] СОЛВЕЙ СОДИ АД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2011] СОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - АКСАКОВО (изтекъл)
[2010] ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД - ВАРНА (изтекъл)
[2010] ДЦДМУИ "СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ" (изтекъл)
[2010] ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД (изтекъл)
[2010] СОЛВЕЙ СОДИ АД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2009] КРЗ "ОДЕСОС", ВАРНА (изтекъл)
[2009] НУ "ИВАН ВАЗОВ", ДЪЛГОПОЛ (изтекъл)
[2009] ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ", ВАРНА (изтекъл)
[2009] ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", С. ГРОЗДЬОВО (изтекъл)
[2009] ПГС "КОЛЬО ФИЧЕТО" - ВАРНА (изтекъл)
[2009] РАЙОН "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", ОБЩИНА ВАРНА (изтекъл)
[2009] РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" - ВАРНА (изтекъл)
[2009] СОЛВЕЙ СОДИ АД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2009] СОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - ВАРНА (изтекъл)
[2009] ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД (изтекъл)
[2008] АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИОН "ИЗТОК" (БТК) (изтекъл)
[2008] БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ ЕАД (изтекъл)
[2008] БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (изтекъл)
[2008] ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД - ВАРНА (изтекъл)
[2008] ДАЛКИЯ ВАРНА ЕАД (изтекъл)
[2008] ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД - ВАРНА (изтекъл)
[2008] Е.ОН БЪЛГАРИЯ ЕАД (изтекъл)
[2008] ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД (изтекъл)
[2008] МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД, ВАРНА (изтекъл)
[2008] МБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ПРОВАДИЯ" ЕООД, ПРОВАДИЯ (изтекъл)
[2008] МДОЗС Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА ЕООД (изтекъл)
[2008] ОУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ" (изтекъл)
[2008] ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", ПРОВАДИЯ (изтекъл)
[2008] ПГ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ", ВАРНА (изтекъл)
[2008] ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД (изтекъл)
[2008] ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ (изтекъл)
[2008] СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ДОЛНИ ЧИФЛИК (изтекъл)
[2008] СОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - АКСАКОВО (изтекъл)
[2008] СОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - С. СТАРО ОРЯХОВО (изтекъл)


Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->