КТ Подкрепа Варна 

КТД Предприятия / Учреждения

[2024] СУ ”СВЕТИ КЛИЕМТН ОХРИДСКИ” ГР. АКСАКОВО (изтича - 2026-03-18) - 692 дни
[2023] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ”ТАСРУД - ВАРНА” (изтича - 2024-10-23) - 181 дни

[2022] ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД (изтекъл)
[2021] АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА (изтекъл)
[2021] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (изтекъл)
[2021] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2021] ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” (изтекъл)
[2021] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2021] МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО (изтекъл)
[2021] НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (изтекъл)
[2021] НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2021] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ”СПОРТ - ВАРНА” (изтекъл)
[2020] АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2020] КТД - АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (изтекъл)
[2020] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (изтекъл)
[2020] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2020] ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД (изтекъл)
[2020] РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА (изтекъл)
[2019] ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР (изтекъл)
[2019] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2018] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ВИК (изтекъл)
[2018] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА (изтекъл)
[2018] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЛЕТИЩЕ ВАРНА (изтекъл)
[2017] I ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ (изтекъл)
[2017] АГРОПОЛИХИМ (изтекъл)
[2017] ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД (изтекъл)
[2017] ЕСО ЕАД (изтекъл)
[2017] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2017] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ОДК ВАРНА (изтекъл)
[2017] КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ”ОДЕСОС” (изтекъл)
[2017] МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” (изтекъл)
[2017] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТ ВАРНА (изтекъл)
[2017] РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА П. СЛАВЕЙКОВ (изтекъл)
[2017] СПОРАЗУМЕНИЕ РЗИ ВАРНА (изтекъл)
[2017] СУ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - ГР АКСАКОВО (изтекъл)
[2016] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ (изтекъл)
[2016] Пристанище Варна ЕАД (изтекъл)
[2016] СПОРАЗУМЕНИЕ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ (изтекъл)
[2014] ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - ВАРНА (изтекъл)
[2014] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР 'СВ. АННА' (изтекъл)
[2014] РАЙОН ”ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” (изтекъл)
[2013] ВАРНЕНСКИ БРЯГ АД, ВАРНА (изтекъл)
[2013] ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД - ВАРНА (изтекъл)
[2013] ДЕВЕН АД, ДЕВНЯ (изтекъл)
[2013] ДЕВНЯ ВАРОВИК АД, с. ЧЕРНЕВО (изтекъл)
[2013] ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД (изтекъл)
[2013] МГ ”Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, ВАРНА (изтекъл)
[2013] НУ ”ИВАН ВАЗОВ”, ДЪЛГОПОЛ (изтекъл)
[2013] ОУ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С. СТАРО ОРЯХОВО (изтекъл)
[2013] ПГ САГ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ВАРНА (изтекъл)
[2013] ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД, ВАРНА (изтекъл)
[2013] ПРОВАДСОЛ АД, ПРОВАДИЯ (изтекъл)
[2013] ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, ВАРНА (изтекъл)
[2013] РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ВАРНА (изтекъл)
[2013] СБАГАЛ ПРОФ. Д-Р. Д. СТАМАТОВ ВАРНА ЕООД (изтекъл)
[2013] СОЛВЕЙ СОДИ АД, ДЕВНЯ (изтекъл)
[2013] СОУ ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК (изтекъл)
[2013] СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", ВАРНА (изтекъл)
[2013] ЦДГ ”ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”, С. МЕДОВЕЦ (изтекъл)
[2012] ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ АД (изтекъл)
[2011] АГРОПОЛИХИМ АД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2011] ВАРНЕНСКИ БРЯГ АД ВАРНА (изтекъл)
[2011] ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД - ВАРНА (изтекъл)
[2011] ДЕВЕН АД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2011] ДЕВНЯ ВАРОВИК АД - ЧЕРНЕВО (изтекъл)
[2011] ПРОВАДСОЛ ЕАД - ПРОВАДИЯ (изтекъл)
[2011] ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ (изтекъл)
[2011] РИМАКЕМ ЕООД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2011] СБАГАЛ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ ЕООД – ВАРНА (изтекъл)
[2011] СОЛВЕЙ СОДИ АД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2011] СОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - АКСАКОВО (изтекъл)
[2010] ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД - ВАРНА (изтекъл)
[2010] ДЦДМУИ "СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ" (изтекъл)
[2010] ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД (изтекъл)
[2010] СОЛВЕЙ СОДИ АД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2009] КРЗ "ОДЕСОС", ВАРНА (изтекъл)
[2009] НУ "ИВАН ВАЗОВ", ДЪЛГОПОЛ (изтекъл)
[2009] ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ", ВАРНА (изтекъл)
[2009] ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", С. ГРОЗДЬОВО (изтекъл)
[2009] ПГС "КОЛЬО ФИЧЕТО" - ВАРНА (изтекъл)
[2009] РАЙОН "ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК", ОБЩИНА ВАРНА (изтекъл)
[2009] РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ" - ВАРНА (изтекъл)
[2009] СОЛВЕЙ СОДИ АД - ДЕВНЯ (изтекъл)
[2009] СОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ" - ВАРНА (изтекъл)
[2009] ТЕРЕМ - КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ - ВАРНА ЕООД (изтекъл)
[2008] АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИОН "ИЗТОК" (БТК) (изтекъл)
[2008] БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ ЕАД (изтекъл)
[2008] БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД (изтекъл)
[2008] ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД - ВАРНА (изтекъл)
[2008] ДАЛКИЯ ВАРНА ЕАД (изтекъл)
[2008] ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД - ВАРНА (изтекъл)
[2008] Е.ОН БЪЛГАРИЯ ЕАД (изтекъл)
[2008] ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД (изтекъл)
[2008] МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД, ВАРНА (изтекъл)
[2008] МБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ПРОВАДИЯ" ЕООД, ПРОВАДИЯ (изтекъл)
[2008] МДОЗС Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА ЕООД (изтекъл)
[2008] ОУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ" (изтекъл)
[2008] ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ", ПРОВАДИЯ (изтекъл)
[2008] ПГ ПО ТУРИЗЪМ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ", ВАРНА (изтекъл)
[2008] ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД (изтекъл)
[2008] ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ (изтекъл)
[2008] СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ДОЛНИ ЧИФЛИК (изтекъл)
[2008] СОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" - АКСАКОВО (изтекъл)
[2008] СОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - С. СТАРО ОРЯХОВО (изтекъл)


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->