ВАРНА ВЕЧЕ ПРИСЪСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЦЕНА! ТОВА ЗАЯВИ ПЕТЪР РАДУШЕВ, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ" - Коментар

- Г-н Радушев, колко проекти на община Варна са одобрени и колко са в процес на одобрение?
- Дирекцията бе създадена преди малко повече от година, точно преди старта на оперативните програми, касаещи усвояването на средства на Европейския съюз и по специално там където беницифиенти са общините. До този момент община Варна не е пропуснала нито една възможност за кандидатстване по нито една мярка от програмите, където тя е допустима, а именно ОП “Регионално развитие”, ОП “Околна среда”, ОП “Административен капацитет” и ОП “Човешки ресурси”.
С езика на цифрите – разработените проектни предложения на община Варна са 51 на стойност 102,3 млн. лева. Одобрените проекти в процес на реализация са 19 на стойност 36 милиона лева.
- Кой от одобрените проекти е най-голям?
- Най-големият проект е невидим за хората към момента. Това е проектът, касаещ техническа помощ по “Околна среда”. С него община Варна спечели 9 135 000 лева, които са за проектиране на 16 инвестиционни проекта на територията на община Варна касаещи водоснабдяване и канализация на места, където тя не съществува, включително и изграждане на инфраструктура в южна посока, където е тенденцията за развитие на града – местностите Боровец, Ракитника, Манастирски рид и др.
След това тези инвестиционни проекти директно ще отидат към ОП “Околна среда” и съобразно тях строителните проекти ще бъдат на стойност над 150-200 милиона лева, само за водоснабдяване и канализация на Варна.
Другите големи проекти са свързани със социалната инфраструктура, а именно проектът за саниране на 29 детски градини на стойност 6 млн. лв, който тече в момента, както и проектът за пълно саниране и оборудване на СУПЦ “Д-р Анастасия Железкова”, който е на стойност 5,5 млн. лв. Сред тях и проектът, който касае седем културните институции в града също на стойност 5 млн. лв. Това са големите проекти в процес на реализация.
Разбира се трябва да прибавим и последният проект, който бе подписан преди няколко дни от кмета и министъра на държавната администрация - за развитие на електронното управление на територията на община Варна, който е на стойност 2,2 млн. лв.
- Колко са проектите в процес на оценка?
- Те са 31 броя на стойност 64 млн. лв. Сред тях се открояват два основни проекта. Единият е по ОП “Околна среда” за 50 млн. лв., който касае цялостна реконструкция – трети етап на пречиствателна станция “Варна”, заедно с тласкателя “Акациите”. Другият голям проект е за 10,5 млн. лв., касаещ цялостна реконструкция на бул. “Трети март”, включително подземна инфраструктура, както и облагородяване на междублоковите пространства в кв. “Възраждане”.
- Какви проекти предвиждате в бъдеще?
- По програма “Регионално развитие” през есента ще бъдат отворени нови възможности по две основни мерки: въвеждане на енергийна ефективност в учебни заведения, където ще кандидатстваме с определен брой училища, както и другата мярка касаеща изграждане или реконструкция на заведение за деца в риск. И двата проекта могат да бъдат на стойност до 5 млн. лв.
Готвим и много голям проект за 50 млн. лв. за устойчив транспорт, разширяване на тролейбусната мрежа, нови автобуси и преминаването на част от тях на метан, изграждане на метан станция, изграждане на GPS система и други.
- С кои евродепутати сте работили добре досега?
- Ние работихме много добре с всички евродепутати, особено тези от Варненски регион. Не мога да подмина добрата работа с Биляна Раева, Душана Здравкова, както и с Евгени Кирилов. Навсякъде, където сме се обръщали, сме срещали разбиране. Голяма част от проектите са реализирани и с помощта на офиса на Варна в Брюксел. Има много нови възможности и много нови желания за партньорство. Варна вече присъства на европейската сцена. Варна е известна и ще става все по-известна.
- В контекста на предстоящите избори, обяснете с какво евродепутатите могат да направят за общината?
- Те могат да помогнат с много неща. Най-малкото с лобиране. Те могат да помогнат при намирането на партньори при регионалните проекти, в осъществяването на полезни контакти с институциите и с комисиите. Голяма част от въпросите се решават в Брюксел. Убеден съм, че и с новите евродепутати, независимо от техния цвят и от къде са избрани, ние ще осъществим много бързо контакти и ще намерим възможност да работим, за да реализираме нашите идеи в полза на Варна.Автор: http://dnesplus.bg/Interview.aspx?f=105&d=282396

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org