КТ Подкрепа Варна 

ВАРНА ВЕЧЕ ПРИСЪСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЦЕНА! ТОВА ЗАЯВИ ПЕТЪР РАДУШЕВ, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ" - Коментар

- Г-н Радушев, колко проекти на община Варна са одобрени и колко са в процес на одобрение?
- Дирекцията бе създадена преди малко повече от година, точно преди старта на оперативните програми, касаещи усвояването на средства на Европейския съюз и по специално там където беницифиенти са общините. До този момент община Варна не е пропуснала нито една възможност за кандидатстване по нито една мярка от програмите, където тя е допустима, а именно ОП “Регионално развитие”, ОП “Околна среда”, ОП “Административен капацитет” и ОП “Човешки ресурси”.
С езика на цифрите – разработените проектни предложения на община Варна са 51 на стойност 102,3 млн. лева. Одобрените проекти в процес на реализация са 19 на стойност 36 милиона лева.
- Кой от одобрените проекти е най-голям?
- Най-големият проект е невидим за хората към момента. Това е проектът, касаещ техническа помощ по “Околна среда”. С него община Варна спечели 9 135 000 лева, които са за проектиране на 16 инвестиционни проекта на територията на община Варна касаещи водоснабдяване и канализация на места, където тя не съществува, включително и изграждане на инфраструктура в южна посока, където е тенденцията за развитие на града – местностите Боровец, Ракитника, Манастирски рид и др.
След това тези инвестиционни проекти директно ще отидат към ОП “Околна среда” и съобразно тях строителните проекти ще бъдат на стойност над 150-200 милиона лева, само за водоснабдяване и канализация на Варна.
Другите големи проекти са свързани със социалната инфраструктура, а именно проектът за саниране на 29 детски градини на стойност 6 млн. лв, който тече в момента, както и проектът за пълно саниране и оборудване на СУПЦ “Д-р Анастасия Железкова”, който е на стойност 5,5 млн. лв. Сред тях и проектът, който касае седем културните институции в града също на стойност 5 млн. лв. Това са големите проекти в процес на реализация.
Разбира се трябва да прибавим и последният проект, който бе подписан преди няколко дни от кмета и министъра на държавната администрация - за развитие на електронното управление на територията на община Варна, който е на стойност 2,2 млн. лв.
- Колко са проектите в процес на оценка?
- Те са 31 броя на стойност 64 млн. лв. Сред тях се открояват два основни проекта. Единият е по ОП “Околна среда” за 50 млн. лв., който касае цялостна реконструкция – трети етап на пречиствателна станция “Варна”, заедно с тласкателя “Акациите”. Другият голям проект е за 10,5 млн. лв., касаещ цялостна реконструкция на бул. “Трети март”, включително подземна инфраструктура, както и облагородяване на междублоковите пространства в кв. “Възраждане”.
- Какви проекти предвиждате в бъдеще?
- По програма “Регионално развитие” през есента ще бъдат отворени нови възможности по две основни мерки: въвеждане на енергийна ефективност в учебни заведения, където ще кандидатстваме с определен брой училища, както и другата мярка касаеща изграждане или реконструкция на заведение за деца в риск. И двата проекта могат да бъдат на стойност до 5 млн. лв.
Готвим и много голям проект за 50 млн. лв. за устойчив транспорт, разширяване на тролейбусната мрежа, нови автобуси и преминаването на част от тях на метан, изграждане на метан станция, изграждане на GPS система и други.
- С кои евродепутати сте работили добре досега?
- Ние работихме много добре с всички евродепутати, особено тези от Варненски регион. Не мога да подмина добрата работа с Биляна Раева, Душана Здравкова, както и с Евгени Кирилов. Навсякъде, където сме се обръщали, сме срещали разбиране. Голяма част от проектите са реализирани и с помощта на офиса на Варна в Брюксел. Има много нови възможности и много нови желания за партньорство. Варна вече присъства на европейската сцена. Варна е известна и ще става все по-известна.
- В контекста на предстоящите избори, обяснете с какво евродепутатите могат да направят за общината?
- Те могат да помогнат с много неща. Най-малкото с лобиране. Те могат да помогнат при намирането на партньори при регионалните проекти, в осъществяването на полезни контакти с институциите и с комисиите. Голяма част от въпросите се решават в Брюксел. Убеден съм, че и с новите евродепутати, независимо от техния цвят и от къде са избрани, ние ще осъществим много бързо контакти и ще намерим възможност да работим, за да реализираме нашите идеи в полза на Варна.Автор: http://dnesplus.bg/Interview.aspx?f=105&d=282396

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->