НСИ: БИЗНЕСЪТ ОЧАКВА СЪКРАЩЕНИЯ - Анализ

През юли общият показател на бизнес климата у нас се е понижил с 1,2 пункта спрямо предходния месец, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ) днес на базата на редовната си месечна анкета сред стопански ръководители.
Понижението е в резултат на негативни тенденции в промишлеността и търговията на дребно, показват данните на института.
Отрасловите показатели на бизнес климата са в положителна посока само в секторите на строителството и услугите.
Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" пада с 4,3 пункта в сравнение с юни и към момента регистрира най-ниска стойност от началото на кризата.
Спадът се дължи както на понижените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на техните фирми, така и на изразените по-песимистични очаквания за измененията на бизнес ситуацията през следващите шест месеца.
Бизнес анкетата е отчела намаляване на производствената дейност на предприятията, макар намалението да е с по-бавни темпове в сравнение с предходните месеци. Осигуреността с поръчки (измерена в брой месеци напред) намалява от пет месеца през април на 4,4 месеца през юли. Средната осигуреност с поръчки през 2008 г. е била 5,9 месеца напред.
Средното натоварване на мощностите в промишлеността продължава да спада и през юли достига 63,9%. За предходната календарна година то е било средно 74,9%.
Конкурентните позиции на предприятията както на вътрешния пазар, така и на пазарите в страните във и извън Европейския съюз са претърпели известно влошаване в сравнение с преди три месеца, посочват още от статистическия институт.
През юли основни фактори, затрудняващи дейността в промишления отрасъл, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната и чужбина, като проблемите, свързани с тях, се увеличават в сравнение с предходния месец.
Очакванията на мениджърите за дейността през следващите три месеца са малко по-добри, което не е съпроводено с намерения за увеличаване на заетите в отрасъла. Напротив, промишлените предприемачи дори предвиждат по-нататъшни съкращения на персонала през следващите три месеца.
През юли показателят "бизнес климат в строителството" се покачва с 2,4 пункта спрямо юни поради известно
повишаване на оптимизма в очакванията на мениджърите в строителството за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, което показва подобрение с 6,5 пункта.
Този оптимизъм е свързан по-скоро с очаквания за запазване на настоящата (вече намалена) строителна активност през следващите три месеца, отколкото с нейното увеличение.
През юли анкетата регистрира намаляване на осигуреността с поръчки в сектора и увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Очакванията за персонала са в посока на неговото намаление през следващите три месеца.
С най-голяма тежест сред причините, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостатъчната финансова обезпеченост.
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" през юли е с 1,5 пункта под равнището си от предходния месец в резултат на по-резервираните мнения на стопанските ръководители за настоящото и очакваното бизнес състояние на предприятията през следващите шест месеца.
Продължава да намалява обемът на продажбите в търговията на дребно, като очакванията за следващите три месеца също не са особено оптимистични. Прогнозите за заетите са по-неблагоприятни и се очаква намаляването им.
Най-сериозният проблем за търговците на дребно остава несигурната икономическа среда. През юли се засилва негативното въздействие на недостатъчното търсене и конкуренция в бранша.
През юли съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 1,6 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на относително по-добрите оценки на стопанските ръководители за настоящата бизнес ситуация, т.е. по-малко са тези които посочват, че тя се е влошила.
Същото се отнася и за относително по-благоприятните оценки за търсенето на услуги през последните три месеца, т.е. по-малко са тези, които посочват, че търсенето е намаляло.
Известно влошаване има при очакванията за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, както и за търсенето на услуги през предстоящите три месеца. Повишават се и очакванията за намаляване на персонала.Автор: http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2327571

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org