ЗАТЪ ВАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ 2010 Г. - Анализ

Спадът на БВП догодина ще бъде с 1%, сочат последните разчети на Агенцията за икономически анализи и прогнози. За настоящата година очакванията са за значителен спад на БВП от 6,3%. Така две поредни години страната ще бъде в рецесия, пише "Стандарт".
А това ще окаже негативно влияние върху джоба на гражданите и банковите сметки на фирмите. След като през настоящата година преобладаващата част от гражданите и фирмите свиха коланите си, а бюджетът орязва разходите, ситуацията през следващата година няма да е по-различна.
За 2010 г. се прогнозира спадът на инвестициите и потреблението да продължи. Държавният бюджет също няма да може да увеличава разходите, ако управляващите искат в хазната да няма дефицит.
Основната причина за спада на българската икономика е глобалната финансова криза. Въпреки някои сигнали за скорошно отминаване на рецесията в САЩ рисковете за световната и европейската икономика не са намалели, пише в анализ на АИАП. Силното забавяне на световната икономика и основните ни търговски партньори води до свиване на българския износ.
За първите пет месеца на годината износът на стоки падна с 30,7% в реално изражение, а за цялата година очакваният спад на износа на стоки е с 10,5%. Това оказва негативно влияние и върху транспортните услуги. В резултат общият износ на България за 2009 г. се очаква да се свие с 12,3%, смятат от АИАП.
Ограниченото кредитиране и забавеният ръст на доходите водят до намаление на инвестициите и продажбите вътре в страната. За 2009 г. се очаква потреблението на домакинствата реално да се свие с 4,5%, а на правителството - с 3%.
През следващите години вътрешното търсене, идващо най-вече по линия на инвестициите, е трудно да възстанови растежа на българската икономика до познатите през последните години нива, пишат от АИАП.
Затова сценариите за възстановяване на икономиката минават през подобряване на износа на страната. Но предвид световната конюнктура в момента няма индикации това да се случи през 2010 г.
Дори напротив, очаква се догодина износът да продължи да пада и свиването му да е с 3,8%. Затова прогнозите са за спад на икономиката с 1% през 2010 г. Това ще бъде съпроводено с поддържане на сравнително ниска инфлация в рамките на 2,2% през следващата година. Курсът на долара ще расте, смятат от АИАП. Вчерашният курс на щатската валута беше 1,37-1,38 лв. Докато прогнозите на АИАП са, че курсът на долара в края на настоящата година, както и през следващата ще бъде около 1,45 лв.
Основни показатели
2009 г. 2010 г.
БВП - реален растеж -6.3% -1%
БВП (млн. лв.) 63 710 64 075
- Инвестиции (млн. лв.) 16 893 16 118
- Потребление (млн. лв.) 54 799 54 817
- Нетен износ (млн. лв.) -7 981 -6 860
БВП - реални растежи
- Инвестиции -30.1% -6.5%
- Потребление -4.2% -1.4%
- Износ -12.3% -3.8%
- Внос -19.5% -6.1%
Хармонизирана инфлация
- в края на годината 1.8% 2.2%
- средна за периода 2.3% 2.2%
Курс на долара
- в края на годината 1.45 лв. 1.45 лв.
- средногодишен 1.45 лв. 1.45 лв.
Текуща сметка млн. евро -3579.0 -2973.3
- (в % към БВП) -11% -9.1%

Търговски баланс млн. евро -5218.2 -4631.4

Прогноза на АИАПАвтор: http://financecrisis.actualno.com/news_256129.html

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org