КТ Подкрепа Варна 

НОВИТЕ ПРАВИЛА ОТНОСНО РЕДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК - Коментар

Този материал отразява промените в Кодекса на труда ДВ, бр.58/30.07.2010 г. и Решение № 12 /11.11.2010 г. на Конституционния съд на РБългария и е актуализиран към ДВ, бр.91 / 19.11.2010 г.


В ДВ бр. 58 от 30.07.2010 г. бе обнародван широко дискутираният Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Основна цел на този нормативен акт, съгласно мотивите към неговия проект е да отговори на „необходимостта да бъдат правно регламентирани част от антикризисните мерки, приети от Министерския съвет с Решение № 180 от 2010 г.”. Част от приетите с цитирания закон текстове бяха атакувани като противоконституционни и отменени с Решение на КС № 12 от 11.11.2010 г. Настоящата разработка има за цел да отговори на възникналата необходимост от практически указания във връзка с измененията относно правото на платен годишен отпуск, както и реда и начина на упражняване на това субективно право.


Текстът на практическите указания изтеглете от ТУК!Автор: Мирослав Димитров

 


Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->