НОВИТЕ ПРАВИЛА ОТНОСНО РЕДА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК - Коментар

Този материал отразява промените в Кодекса на труда ДВ, бр.58/30.07.2010 г. и Решение № 12 /11.11.2010 г. на Конституционния съд на РБългария и е актуализиран към ДВ, бр.91 / 19.11.2010 г.


В ДВ бр. 58 от 30.07.2010 г. бе обнародван широко дискутираният Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Основна цел на този нормативен акт, съгласно мотивите към неговия проект е да отговори на „необходимостта да бъдат правно регламентирани част от антикризисните мерки, приети от Министерския съвет с Решение № 180 от 2010 г.”. Част от приетите с цитирания закон текстове бяха атакувани като противоконституционни и отменени с Решение на КС № 12 от 11.11.2010 г. Настоящата разработка има за цел да отговори на възникналата необходимост от практически указания във връзка с измененията относно правото на платен годишен отпуск, както и реда и начина на упражняване на това субективно право.


Текстът на практическите указания изтеглете от ТУК!Автор: Мирослав Димитров

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org