КТ Подкрепа Варна 

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ - Коментар


Направени бяха редица промени в режима на пенсионно осигуряване,
както с измененията на Кодекса за социално осигуряване (КСО), влезли
в сила от 1 януари 2015 г., така и с последващи изменения в норматив-
ната уредба, касаещи правото на пенсия, пенсиониране на категорий-
ните работници, определянето размера на пенсиите, допълнителното
пенсионно осигуряване и т.н.
Всичко това наложи изготвянето и разпространението на този разясни-
телен документ.
Автор: Мирослав Димитров

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->