КТ Подкрепа Варна 

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ - Коментар


Направени бяха редица промени в режима на пенсионно осигуряване,
както с измененията на Кодекса за социално осигуряване (КСО), влезли
в сила от 1 януари 2015 г., така и с последващи изменения в норматив-
ната уредба, касаещи правото на пенсия, пенсиониране на категорий-
ните работници, определянето размера на пенсиите, допълнителното
пенсионно осигуряване и т.н.
Всичко това наложи изготвянето и разпространението на този разясни-
телен документ.
Автор: Мирослав Димитров

 


Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->