КТ Подкрепа Варна 

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Коментар

В ДВ, бр.92 от 27 ноември 2015 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата
на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.). Представяме на Вашето внимание основните
акценти от промените в този нормативен акт:Автор: Мирослав Димитров

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->

гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org