КТ Подкрепа Варна 

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Коментар

В ДВ, бр.92 от 27 ноември 2015 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата
на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.). Представяме на Вашето внимание основните
акценти от промените в този нормативен акт:Автор: Мирослав Димитров

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->