Баща ми е пенсионер. Адресът му по местоживеене е в друго населено място. Преди месец се премести да живее при мен. Моля, посъветвайте ме какво следва да се направи във връзка с получаването на пенсията при промяна на адреса. Предварително благодаря!

Начинът за изплащане на пенсията се заявява от лицето предварително при подаване на заявлението за отпускане на исканата пенсия. Съществуват два начина за получаване на пенсията, а именно:
1. на адрес чрез пощенската станция;
2. по банков път в избрана от лицето банка и посочена банкова сметка;
Във формуляра за отпускане на пенсията се попълва избрания от пенсионера вариант. Не се допуска обаче част от пенсията да се изплаща чрез пощенската станция, а друга част по банков път.

При изплащане на пенсията чрез пощенска станция, когато се наложи смяна на адреса на лицето има два начина, по които пенсионера следва да постъпи в зависимост от срока, за който се променя адреса му.

1. Ако смяната на адреса е временна (до 6 месеца) пенсионерът се обръща към пощенската станция, чрез която получава пенсията. Той подава до съответната пощенска станция заявление, с което иска станцията да му превежда пенсията на настоящия адрес. В този случай, в срока на изплащане на пенсиите (от 7 до 20 число на месеца), пощенската станция превежда пенсията лично на лицето посредством пощенски или телеграфен запис. Тази услуга се заплаща от пенсионера. Заплащането се извършва предварително или ежемесечно се правят удръжки от пенсията, като при този случай пенсионерът получава запис за сума, намалена с размера на пощенската услуга. Важно е да се знае, че ако записът не бъде приет в 20 дневен срок от датата на получаване в пощенската станция по новия адрес, той се връща в издаващата пощенска станция. Тогава пенсионерът трябва да поиска да му бъде изпратен отново.

2. Когато адресът се промени за повече от 6 месеца, за това обстоятелство се уведомява ТП на НОИ. Уведомяването се извършва чрез Заявление, въз основа на което пенсията се превежда на новия адрес. Когато новият адрес е на територията на друго ТП на НОИ, заявлението може да се подаде както в старото, така и в новото ТП на НОИ. Промяната на населеното място е съпроводено с изтичането на определен срок за обработка на заявлението. Ако в този случай пенсията не бъде изплатена за определен месец, тя ще се изплати с пенсионен запис на новия адрес след което ще започне изплащането й по изплащателен картон.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org