Ако ми връчат заповед за съкращение с която не съм съгласна,разбрах че не трябва да я подписвам.Но трябва ли повече да стоя в училище.Как ще ми я дадат понеже ще ми трябва за бюрото по труда.Някои казват,че я изпращат по пощата с подпис на двама свидетели.Как трябва да се постъпи?

Не може да се сподели твърдението, че заповедта за прекратяване не следва да бъде подписана. Прекратяването на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя е негов едностранен акт. Няма никакво правно значение Вашето съгласие или несъгласие. Ако заповедта е незаконосъобразна, Вие разполагате със субективното право да я оспорите по съдебен ред, а работодателят ще понесе правните последици, свързани с отмяната на неговия незаконосъобразен акт. Вашият подпис само удостоверява факта на връчване на заповедта и датата на връчването. При отказ да получите заповедта, връчването може да стане пред двама свидетели, които удостоверяват този факт с подписа си, а няма пречка заповедта да Ви бъде изпратена и по пощата с обратна разписка. Тъй като действително тази заповед Ви е необходима с оглед регистрацията Ви в Дирекция „Бюро по труда”, то можете да я изискате от работодателя. Не виждам пречка в това да я разпишете лично, с което ще удостоверите връчването или пък да се съгласите да Ви бъде връчена пред двама свидетели. Вашето съгласие не е елемент от фактическия състав на прекратяването на договора и прекратяването настъпва независимо от Вашата воля. В този смисъл отказа Ви да разпишете заповедта е безпредметен. Можете да откажете само при условие, че с подписа си удостоверявате невярно съдържание на текста в заповедта, например датата на връчване, но не и несъгласие с волеизявлението на работодателя.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org