Назначен съм на работа по чл.68 ал.1т.3-замествам работничка в майчинство.Докато съм в болнични титулярката се завръща за 5 работни дни, договорът ми е прекратен без да съм уведомен и след излизането и отново в платен отпуск по майчинство, мястото е предложено на колега на когото в законния срок преди два месеца му бе връчено предизвестие за съкръщение.Аз съм все още в болнични.Въпросите ми са: - Може ли да ми се прекрати договорът едностранно докато съм в болнични? - Възможни ли са такива рокади в мое отсъствие? - Трябва ли мястото да се обяви отново на борсата?

Трудовото правоотношение, възникнало на основание чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда, по своята същност е срочно трудово правоотношение. При договора, известен като договор за заместване на работник или служител, който отсъства, прекратителното условие на договора е изтичането на неговия срок, което е налице при завръщане на титуляра, за чието заместване сте назначен. Завръщането на титуляра автоматично прекратява договора на основание чл.325, т.3 от Кодекса на труда – „с изтичането на неговия срок”. Чл.333 от Кодекса на труда предвижда предварителна закрила при уволнението на работници и служители започнали ползването на разрешен отпуск, но тази закрила е приложима при други, изрично посочени основания за прекратяване на договора и не може да бъде съотнесена към хипотезата на чл.325, т.3 КТ. В този смисъл няма пречка договорът Ви да бъде прекратен по време на ползвания от Вас отпуск за временна неработоспособност (болничен). Във връзка с прекратяването на договора не Ви се дължи предизвестие, а работодателят издава Заповед за прекратяване на посоченото по-горе основание.
Следва да Ви обърнем внимание, че обезщетение за временна неработоспособност се дължи на работника/служителя до 75 дни след прекратяване на трудовото правоотношение.
Работодателят разполага с договорна свобода при сключването на нов трудов договор за заместване, доколкото вакантната длъжност не подлежи на заемане въз основа на конкурс или избор. Обявяването на свободното работно място на борсата не е задължително.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org