При заповед от 04.03.2009г.за освобождаване считано от 01.03.2009г. трябва да се изплати обезщетение по чл.224 ал.1, в кой месец, трябва да се начисли и изплати през февруари или март ? Ако е в март ,как ще стане , като няма поне 1 отработен ден?

Вашият въпрос касае конкретно обезщетението по чл.224, ал.1 от Кодекса на труда и поради тази причина отговорът няма да засяга други възможни обезщетения, изплащани при прекратяване на трудовото правоотношение, още повече, че субективното право за тях възниква в зависимост от основанието за прекратяване на договора, а от въпроса Ви не може да се прави извод за това правно основание.
Обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ е обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. То се се изплаща независимо от вида на основанието за прекратяване на трудовия договор.
Съгласно чл. 224, ал. 2 КТ обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се изчислява по реда на чл. 177 КТ към деня на прекратяването на трудовото правоотношение, а това означава че базата за изчисляване на обезщетението е полученото от работника или служителя среднодневно брутно трудово възнаграждение за предхождащ календарен месец, през който са отработени най-малко 10 работни дни, като няма ограничение колко назад във времето ще бъде този месец. В този смисъл за база за изчисляване на обезщетението ще послужи среднодневното брутно трудово възнаграждение получено през месец февруари. Обезщетението се дължи към момента на прекратяване на договора - във Вашия случай - 01.03.2009 г. В практиката често реалното изплащане на обезщетението се извършва в едно с изплащането на последното дължимо трудово възнаграждение, като обичайно това е втората половина на месеца следващ периода, за който се извършва плащането.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org