КТ Подкрепа Варна 

При заповед от 04.03.2009г.за освобождаване считано от 01.03.2009г. трябва да се изплати обезщетение по чл.224 ал.1, в кой месец, трябва да се начисли и изплати през февруари или март ? Ако е в март ,как ще стане , като няма поне 1 отработен ден?

Вашият въпрос касае конкретно обезщетението по чл.224, ал.1 от Кодекса на труда и поради тази причина отговорът няма да засяга други възможни обезщетения, изплащани при прекратяване на трудовото правоотношение, още повече, че субективното право за тях възниква в зависимост от основанието за прекратяване на договора, а от въпроса Ви не може да се прави извод за това правно основание.
Обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ е обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. То се се изплаща независимо от вида на основанието за прекратяване на трудовия договор.
Съгласно чл. 224, ал. 2 КТ обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се изчислява по реда на чл. 177 КТ към деня на прекратяването на трудовото правоотношение, а това означава че базата за изчисляване на обезщетението е полученото от работника или служителя среднодневно брутно трудово възнаграждение за предхождащ календарен месец, през който са отработени най-малко 10 работни дни, като няма ограничение колко назад във времето ще бъде този месец. В този смисъл за база за изчисляване на обезщетението ще послужи среднодневното брутно трудово възнаграждение получено през месец февруари. Обезщетението се дължи към момента на прекратяване на договора - във Вашия случай - 01.03.2009 г. В практиката често реалното изплащане на обезщетението се извършва в едно с изплащането на последното дължимо трудово възнаграждение, като обичайно това е втората половина на месеца следващ периода, за който се извършва плащането.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->