КТ Подкрепа Варна 

При заповед от 04.03.2009г.за освобождаване считано от 01.03.2009г. трябва да се изплати обезщетение по чл.224 ал.1, в кой месец, трябва да се начисли и изплати през февруари или март ? Ако е в март ,как ще стане , като няма поне 1 отработен ден?

Вашият въпрос касае конкретно обезщетението по чл.224, ал.1 от Кодекса на труда и поради тази причина отговорът няма да засяга други възможни обезщетения, изплащани при прекратяване на трудовото правоотношение, още повече, че субективното право за тях възниква в зависимост от основанието за прекратяване на договора, а от въпроса Ви не може да се прави извод за това правно основание.
Обезщетението по чл.224, ал.1 от КТ е обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. То се се изплаща независимо от вида на основанието за прекратяване на трудовия договор.
Съгласно чл. 224, ал. 2 КТ обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се изчислява по реда на чл. 177 КТ към деня на прекратяването на трудовото правоотношение, а това означава че базата за изчисляване на обезщетението е полученото от работника или служителя среднодневно брутно трудово възнаграждение за предхождащ календарен месец, през който са отработени най-малко 10 работни дни, като няма ограничение колко назад във времето ще бъде този месец. В този смисъл за база за изчисляване на обезщетението ще послужи среднодневното брутно трудово възнаграждение получено през месец февруари. Обезщетението се дължи към момента на прекратяване на договора - във Вашия случай - 01.03.2009 г. В практиката често реалното изплащане на обезщетението се извършва в едно с изплащането на последното дължимо трудово възнаграждение, като обичайно това е втората половина на месеца следващ периода, за който се извършва плащането.
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->