КТ Подкрепа Варна 

Бих искала да запитам, има ли защита на служителите от съкращение (при съкрашение на шата), в период 1 год. преди навършване на пенсионна възраст.

Няма нормативен текст, който да осигурява закрила срещу прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на основание съкращаване на щата/ съкращаване на длъжността, в случаите когато на работника или служителя предстои придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
В редица случаи, подобно ограничение бива договаряно в рамките на Колективен трудов договор и поради тази причина следва да проверите дали върху конкретния работник или служител се разпростира действието на един или повече Колективни трудови договори и дали в тях съществува подобна защитна клауза.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->