КТ Подкрепа Варна 

Бих искала да запитам, има ли защита на служителите от съкращение (при съкрашение на шата), в период 1 год. преди навършване на пенсионна възраст.

Няма нормативен текст, който да осигурява закрила срещу прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на основание съкращаване на щата/ съкращаване на длъжността, в случаите когато на работника или служителя предстои придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
В редица случаи, подобно ограничение бива договаряно в рамките на Колективен трудов договор и поради тази причина следва да проверите дали върху конкретния работник или служител се разпростира действието на един или повече Колективни трудови договори и дали в тях съществува подобна защитна клауза.
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->