КТ Подкрепа Варна 

Имам общ трудов стаж 21 години,от които 3 години учителски стаж.Работя от 09.2008г. като учител,но ми се изплаща само 3% за трудов стаж и професионален опит.Съгласно Отрасловия КТД за Образованието би трябвало да получавам пълен размер на % за трудовия ми стаж,т.е. 21%.Показах КТД на директорката ни,потърсих съдействието на синдиката ни,но ефект няма.Какво още е нужно да направя и при кого да търся съдействие?Трябва ли да заведа дело,моля за вашето мнение.

Съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.
Правилата за определяне на трудовия стаж и професионален опит, които се зачитат при изчисляването на допълнителното възнаграждение са регламентирани в чл.12 от наредбата.
Съгласно Указание на МТСП относно изчисляване на придобит трудов стаж и професионален опит "при определяне на условията по чл. 12, ал. 5 НСОРЗ няма пречка в колективен трудов договор или във вътрешните правила за организация на работната заплата да се договори или определи придобитият в друго предприятие трудов стаж да се зачете изцяло за трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, ако той е придобит по трудово правоотношение или на държавна служба".
В чл.25 от Отрасловият колективен трудов договор за системата на народната просвета е договорено да се зачита за изцяло придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на НСОРЗ,придобитият трудов стаж до 01.07.2009 г. по трудово правоотношение или държавна служба.
Доколкото тази разпоредба се покрива с Вашия казус и доколкото Вие се ползвате от клаузите на ОКТД като член на синдикална организация страна по договора, Вие сте в правото си да изисквате от работодателя спазването на уредените в КТД правила относно изчисляването на придобития трудов стаж и професионален опит.
Отказът от изпълнение на клаузите на КТД е нарушение на трудовото законодателство и в тоя за него може да бъде сезирана съответната Дирекция "Инспекция по труда".
Можете и да заведете съдебен иск за неизпълнение на задълженията по КТД по смисъла на чл.59 от Кодекса на труда.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->