КТ Подкрепа Варна 

Детето ми навършва скоро 1г. и желая да се върна на работа. Разбрах, че за 2008г. РЗ на всички служители е увеличена с 15-20%. Сега ми предлагат заплатата на заместника, която съответно е по-ниска, тъй като това е нов служител.Моят стаж на тази длъжност e 8г. Януари 2008 РЗ-410 лв. сега ми предлагат 440лв.-т.е.без дори 15%. Имат ли право да не ми увеличат РЗ с тези проценти? На какво основание?

От зададения от Вас въпрос не става ясно на какво основание е увеличен размера на трудовите възнаграждения през 2008 г.. Това увеличение може да е плод на едностранно решение на Вашия работодател (вкл. чрез промяна на Вътрешни правила за организация на работната заплата), може да е следствие от договорености по Колективен трудов договор, а може да е последица от промяна в нормативни актове. Дали и в какъв размер увеличението следва да се отрази върху Вашето трудово възнаграждение в основна степен зависи именно от основанието, за което говорим по-горе. Моля да прецизирате въпроса с оглед получаване на конкретен отговор.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->