КТ Подкрепа Варна 

Детето ми навършва скоро 1г. и желая да се върна на работа. Разбрах, че за 2008г. РЗ на всички служители е увеличена с 15-20%. Сега ми предлагат заплатата на заместника, която съответно е по-ниска, тъй като това е нов служител.Моят стаж на тази длъжност e 8г. Януари 2008 РЗ-410 лв. сега ми предлагат 440лв.-т.е.без дори 15%. Имат ли право да не ми увеличат РЗ с тези проценти? На какво основание?

От зададения от Вас въпрос не става ясно на какво основание е увеличен размера на трудовите възнаграждения през 2008 г.. Това увеличение може да е плод на едностранно решение на Вашия работодател (вкл. чрез промяна на Вътрешни правила за организация на работната заплата), може да е следствие от договорености по Колективен трудов договор, а може да е последица от промяна в нормативни актове. Дали и в какъв размер увеличението следва да се отрази върху Вашето трудово възнаграждение в основна степен зависи именно от основанието, за което говорим по-горе. Моля да прецизирате въпроса с оглед получаване на конкретен отговор.
Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->