Детето ми навършва скоро 1г. и желая да се върна на работа. Разбрах, че за 2008г. РЗ на всички служители е увеличена с 15-20%. Сега ми предлагат заплатата на заместника, която съответно е по-ниска, тъй като това е нов служител.Моят стаж на тази длъжност e 8г. Януари 2008 РЗ-410 лв. сега ми предлагат 440лв.-т.е.без дори 15%. Имат ли право да не ми увеличат РЗ с тези проценти? На какво основание?

От зададения от Вас въпрос не става ясно на какво основание е увеличен размера на трудовите възнаграждения през 2008 г.. Това увеличение може да е плод на едностранно решение на Вашия работодател (вкл. чрез промяна на Вътрешни правила за организация на работната заплата), може да е следствие от договорености по Колективен трудов договор, а може да е последица от промяна в нормативни актове. Дали и в какъв размер увеличението следва да се отрази върху Вашето трудово възнаграждение в основна степен зависи именно от основанието, за което говорим по-горе. Моля да прецизирате въпроса с оглед получаване на конкретен отговор.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org