КТ Подкрепа Варна 

Вярно ли е,че след 2010 година ще се премахнат категорията за пенсиониране ? Как ще се пенсионират тези които са работили по първа категория труд ? Аз съм на 46 години. Имам 14 години стаж в МВР. Три години първа категория труд в Кремиковци. И осем години стаж по трета категория труд. Все още работя в МВР. Нима ще трябва да работя до 65 години за да се пенсионирам. Чакам отговор. Благодаря ви.

Във връзка с информацията, съдържаща се в зададения от Вас въпрос можем да отговорим следното:
Съгласно § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на кодекса за социално осигуряване до 31 декември 2010 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст по чл. 68, но не по-рано от 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд.
Тъй като Вие посочвате че в настоящия момент работите в МВР, където вече имате 14 години от общо 25 години стаж, следва да Ви обърнем внимание на разпоредбата на чл.69, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване, а именно: „Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при уволнение придобиват право на пенсия, независимо от възрастта, при 25 години осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи”.
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->