КТ Подкрепа Варна 

Зравейте. наскоро ни предложиха да подпишем анекси към ТД с намаление на заплатите. Въпросът ми е ако не подпиша анекса, прекратява ли се ТД или ще си остана с по-високата заплата.

Съгласно чл.118, ал.1 от Кодекса на труда едностранното изменение на трудовото правоотношение е забранено. Съгласно ал.3 от същия член работодателят може едностранно да увеличи, но не и да намали трудовото възнаграждение.
Съгласно чл.119 от Кодекса на труда страните по трудовото правоотношение могат писмено по взаимно съгласие да изменят правоотношението временно или за неопределено време. В този смисъл, работодателят е отправил към Вас предложение за изменение по взаимно съгласие по реда на чл.119. Липсата на насрещно волеизявление - съгласие от Ваша страна води до невъзможност за изменяне на договора, а не до неговото прекратяване. С други думи, ако Вие не подпишете предложеният анекс, остава в сила съществуващото до момента трудово правоотношение.

Работодателят обичайно предприема подобни стъпки с аргумента, че или следва да намали възнаграждението или да намали числеността на персонала в случаите на влошено финансово състояние. Право на работника/служителя е да приеме едно подобно предложение или да не се съгласи с него.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->