Зравейте. наскоро ни предложиха да подпишем анекси към ТД с намаление на заплатите. Въпросът ми е ако не подпиша анекса, прекратява ли се ТД или ще си остана с по-високата заплата.

Съгласно чл.118, ал.1 от Кодекса на труда едностранното изменение на трудовото правоотношение е забранено. Съгласно ал.3 от същия член работодателят може едностранно да увеличи, но не и да намали трудовото възнаграждение.
Съгласно чл.119 от Кодекса на труда страните по трудовото правоотношение могат писмено по взаимно съгласие да изменят правоотношението временно или за неопределено време. В този смисъл, работодателят е отправил към Вас предложение за изменение по взаимно съгласие по реда на чл.119. Липсата на насрещно волеизявление - съгласие от Ваша страна води до невъзможност за изменяне на договора, а не до неговото прекратяване. С други думи, ако Вие не подпишете предложеният анекс, остава в сила съществуващото до момента трудово правоотношение.

Работодателят обичайно предприема подобни стъпки с аргумента, че или следва да намали възнаграждението или да намали числеността на персонала в случаите на влошено финансово състояние. Право на работника/служителя е да приеме едно подобно предложение или да не се съгласи с него.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org