КТ Подкрепа Варна 

Работя като учител в малко селско училище, където цари хаос, заплахи и феодализъм от страна на Директора. На постоянен трудов договор съм и имам право на 56 дни платен годишен отпуск. Членувам в синдикат. Въпроса ми е следния: как да защитя правата си и да си ползвам законната отпуска, ако Директора откаже да ми я даде? Няма обективни причини за отказ, просто Директора не желае да работи, а само да си взима заплатата лежейки на сянка.

Правото на платен годишен отпуск е субективно право на всеки работник и служител. Ползването на отпуска става след отправяне на искане в този смисъл от страна на работника и писмено разрешение за ползване на отпуска от страна на работодателя. Принципно положение е, че годишният платен отпуск се ползва в рамките на календарната година, за която се полага, но може да бъде отложен от работодателя, когато важни производствени причини налагат това, но дори и в този случай за същата календарна година трябва да бъде предоставен за ползване не по-малко от половината от полагаемия отпуск. Обичайно преподавателският състав в системата на образованието ползва платен годишен отпуск във времето на учебните ваканции с цел да не се възпрепятства нормалното протичане на учебно-възпитателния процес в учебното заведение.
Правото на платен годишен отпуск не се погасява с изтичането на календарната година, за която се полага. Работодателят е длъжен съгласно чл.176, ал.2 от КТ да осигури ползването на отпуска до 6 месеца от изтичането на календарната година, за която се отнася. Когато работодателят не е разрешил ползването в посочения срок, работникът може сам да упражни правото си на отпуск, за което само да уведоми работодателя не по-малко от две седмици предварително. Следователно ако имате неизползван платен годишен отпуск и са изтекли 6 месеца от календарната година, за която се полага, и сте поискали неговото ползване и то Ви е отказано, Вие можете сама да определите времето на ползване на отпуска като уведомите работодателя в указания срок.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->