Работя като учител в малко селско училище, където цари хаос, заплахи и феодализъм от страна на Директора. На постоянен трудов договор съм и имам право на 56 дни платен годишен отпуск. Членувам в синдикат. Въпроса ми е следния: как да защитя правата си и да си ползвам законната отпуска, ако Директора откаже да ми я даде? Няма обективни причини за отказ, просто Директора не желае да работи, а само да си взима заплатата лежейки на сянка.

Правото на платен годишен отпуск е субективно право на всеки работник и служител. Ползването на отпуска става след отправяне на искане в този смисъл от страна на работника и писмено разрешение за ползване на отпуска от страна на работодателя. Принципно положение е, че годишният платен отпуск се ползва в рамките на календарната година, за която се полага, но може да бъде отложен от работодателя, когато важни производствени причини налагат това, но дори и в този случай за същата календарна година трябва да бъде предоставен за ползване не по-малко от половината от полагаемия отпуск. Обичайно преподавателският състав в системата на образованието ползва платен годишен отпуск във времето на учебните ваканции с цел да не се възпрепятства нормалното протичане на учебно-възпитателния процес в учебното заведение.
Правото на платен годишен отпуск не се погасява с изтичането на календарната година, за която се полага. Работодателят е длъжен съгласно чл.176, ал.2 от КТ да осигури ползването на отпуска до 6 месеца от изтичането на календарната година, за която се отнася. Когато работодателят не е разрешил ползването в посочения срок, работникът може сам да упражни правото си на отпуск, за което само да уведоми работодателя не по-малко от две седмици предварително. Следователно ако имате неизползван платен годишен отпуск и са изтекли 6 месеца от календарната година, за която се полага, и сте поискали неговото ползване и то Ви е отказано, Вие можете сама да определите времето на ползване на отпуска като уведомите работодателя в указания срок.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org