Каква санкция има право да наложи работодателя на служител,който не изпълнява разпорежданията на своя работодател,оформени чрез заповед,с която служителя е запознат срещу подпис и въпреки това не се съобразява с поставените там срокове.

Видовете дисциплинарни наказания са изчерпателно изброени в чл. 188 от КТ, а именно забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. Работодателят не може да налага други видове дисциплинарни наказания.
Чл.189, ал.1 от Кодекса на труда визира критериите за определяне вида на дисциплинарно наказание.Съгласно тази разпоредба, при избора на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.
За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.
Чл.190 изброява видове нарушения, при които МОЖЕ да се наложи дисциплинарно наказание уволнение. От една страна, този списък не е изчерпателен, защото може да се наложи уволнение и за други тежки дисциплинарни нарушения. От друга страна, за посочени в списъка нарушения, работодателят може да наложи и по-ниско по степен наказание. Този списък, обаче насочва работодателя при определяне на наказанието. Посоченото от Вас нарушение не е включено в изброените чл.190 от КТ. Това предполага, че по принцип следва да се избере наказание измежду „забележка” и „предупреждение за уволнение”, но този избор е в правомощията на работодателя и при спазване на разпоредбата на чл.189, ал.1 при наличие на системност на нарушенията (например три и повече нарушения), при предишни нарушения на работника или служителя и т.н., работодателят може да прецени и налагането на различно наказание, включително уволнение.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org