КТ Подкрепа Варна 

Уважаеми дами и господа, в съобщението за грипната ваканция, не се упоменава как ще се отчита отпуската на библиотекарите, които не са преподаватели, но са в помощ на учители и ученици, а не на помощния персонал, т.е. хигиенистки, домакин и др. Моля да ми отговорите на имейл: ……………. Благодаря Ви предварително за отговора който чакам.

Здравейте! Дискусиите относно отпуските по време на „грипна ваканция” касаят основно не отчитането, а основанието за ползване на отпуск. В учебните заведения на територията на Община Варна, за които се прилага действащия Общински колективен трудов договор, дните обявени за неучебни се считат за платен СЛУЖЕБЕН отпуск на основание чл.32, ал.1 от ОбКТД. В този смисъл не е необходимо да се подава Молба, респ. Заявление за ползване на платен годишен отпуск, а се издава Заповед на работодателя на основание чл.161, ал.1 от Кодекса на труда, във връзка с чл.32, ал.1 от ОбКТД.
Клаузите на ОбКТД имат действие за ВСИЧКИ работници в трудови правоотношения с учебни заведения на територията на Община Варна, и които са членове на синдикалните организации – страна по договора. В този смисъл разпоредбата на чл.32, ал.1 от ОбКТД се отнася и за Вас в качеството Ви на работник в трудово правоотношение с учебно заведение на територията на Община Варна.
Общинският колективен трудов договор за отрасъл Образование – Община Варна не се прилага спрямо медицинските лица в учебните звена, доколкото те са в трудово правоотношение с Община Варна, а не с учебното заведение, в което упражняват трудовите си функции. За тези лица приложение намира Общински колективен трудов договор за здравеопазване, а там не фигурират разпоредби относно дните обявени за неучебни.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->