За нуждите на „Кариерното развитие” ще се зачита ли за педагогически стаж времето, когато учителка е била в отпуск по майчинство?

Съгласно § 5 от ПМС № 254 / 26.10.2009 г. "учителски стаж" е трудовият стаж, придобит при условията и на длъжностите по чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. Съществува известна терминологична неяснота, доколкото цитирания текст говори за „трудов стаж”, а в посочените разпоредби на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се визира осигурителен стаж.
Съгласно чл.19, ал.1, изр.1-во от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж „учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения”. В този смисъл във връзка с § 5 от ПМС № 254, според нас следва да се приеме, че времето през което лице, заемащо учителска или възпитателска длъжност, е било в отпуск за бременност и раждане, респ. платен отпуск за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст, се зачита за учителски стаж. Съгласно чл.352, т.2 от Кодекса на труда за трудов стаж по трудовото правоотношение се зачита и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил поради ползване на платен отпуск, независимо от основанието и заплащането.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org