Здравейте! Искам да попитам къде точно мога да прочета и разбера каква образователно-квалификационна степен имам /магистър или бакалавър/? В дипломата ми никъде не пише каква е степента, а само пише диплома за висше образование - издадена е през 1997 г. от ПУ \\\"П. Хилендарски\\\".

Съгласно § 6 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за висшето образование „дипломи за висше образование, издадени от висшите училища до влизането на този закон в сила, дават правата на завършили образователна степен "магистър"”. Законът е в сила от 1996 г. Вие сте завършила през 1997 г., когато Законът вече е бил в сила, но в този случай би трябвало в дипломата ви да пише образователната степен „магистър” или „бакалавър”. Следва да имате предвид и разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби, според която „завършилите семестриално висшите училища до влизането на този закон в сила се дипломират съгласно разпоредбите на закона, който е действал при постъпването им, и се ползват с правата на завършил образователна степен "магистър"”. Освен това, първоначално в § 12 бе предвиден едногодишен срок, в който ВУЗ-овете трябваше да въведат образователните и квалификационни степени, но в последствие този срок бе увеличен на 2 години през 1997, а по-късно отново бе променен.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org