КТ Подкрепа Варна 

Здравейте! Искам да попитам къде точно мога да прочета и разбера каква образователно-квалификационна степен имам /магистър или бакалавър/? В дипломата ми никъде не пише каква е степента, а само пише диплома за висше образование - издадена е през 1997 г. от ПУ \\\"П. Хилендарски\\\".

Съгласно § 6 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за висшето образование „дипломи за висше образование, издадени от висшите училища до влизането на този закон в сила, дават правата на завършили образователна степен "магистър"”. Законът е в сила от 1996 г. Вие сте завършила през 1997 г., когато Законът вече е бил в сила, но в този случай би трябвало в дипломата ви да пише образователната степен „магистър” или „бакалавър”. Следва да имате предвид и разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби, според която „завършилите семестриално висшите училища до влизането на този закон в сила се дипломират съгласно разпоредбите на закона, който е действал при постъпването им, и се ползват с правата на завършил образователна степен "магистър"”. Освен това, първоначално в § 12 бе предвиден едногодишен срок, в който ВУЗ-овете трябваше да въведат образователните и квалификационни степени, но в последствие този срок бе увеличен на 2 години през 1997, а по-късно отново бе променен.
Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->