КТ Подкрепа Варна 

Здравейте! Искам да попитам къде точно мога да прочета и разбера каква образователно-квалификационна степен имам /магистър или бакалавър/? В дипломата ми никъде не пише каква е степента, а само пише диплома за висше образование - издадена е през 1997 г. от ПУ \\\"П. Хилендарски\\\".

Съгласно § 6 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за висшето образование „дипломи за висше образование, издадени от висшите училища до влизането на този закон в сила, дават правата на завършили образователна степен "магистър"”. Законът е в сила от 1996 г. Вие сте завършила през 1997 г., когато Законът вече е бил в сила, но в този случай би трябвало в дипломата ви да пише образователната степен „магистър” или „бакалавър”. Следва да имате предвид и разпоредбата на § 8 от Преходните и заключителни разпоредби, според която „завършилите семестриално висшите училища до влизането на този закон в сила се дипломират съгласно разпоредбите на закона, който е действал при постъпването им, и се ползват с правата на завършил образователна степен "магистър"”. Освен това, първоначално в § 12 бе предвиден едногодишен срок, в който ВУЗ-овете трябваше да въведат образователните и квалификационни степени, но в последствие този срок бе увеличен на 2 години през 1997, а по-късно отново бе променен.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->