КТ Подкрепа Варна 

Аз съм учител магистър с 10 годишен стаж. В момента съм в 135 дневен болничен след раждане, който е започнал на 10.09.2009 година. Въпросът ми е аз имам ли право на изплащане на добавките за старши учител и имам ли права да кандидатствам за длъжност главен учител? Задавам вторият си въпрос защото ние сме малък колектив и доколкото разбирам имаме право на един главен учител. Благодаря предварително


Фактът, че отговаряте на изискванията за заемане на длъжността „старши учител” е достатъчен за да подадете заявление за преминаване на тази длъжност, независимо че към настоящия момент сте в платен отпуск за бременност и раждане. Няма юридическа пречка да участвате и в конкурс за заемане на длъжността „главен учител”, ако такъв бъде обявен във Вашето учебно заведение.
Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->