КТ Подкрепа Варна 

Аз съм учител магистър с 10 годишен стаж. В момента съм в 135 дневен болничен след раждане, който е започнал на 10.09.2009 година. Въпросът ми е аз имам ли право на изплащане на добавките за старши учител и имам ли права да кандидатствам за длъжност главен учител? Задавам вторият си въпрос защото ние сме малък колектив и доколкото разбирам имаме право на един главен учител. Благодаря предварително


Фактът, че отговаряте на изискванията за заемане на длъжността „старши учител” е достатъчен за да подадете заявление за преминаване на тази длъжност, независимо че към настоящия момент сте в платен отпуск за бременност и раждане. Няма юридическа пречка да участвате и в конкурс за заемане на длъжността „главен учител”, ако такъв бъде обявен във Вашето учебно заведение.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->