Имаме в училище колежка, която е и съдебен заседател. В КТД на ниво училище, община и отрасъл няма нищо допълнително договорено по чл.157, ал.1, т.5 от КТ. Въпросът ми е ,тя на какъв служебен отпуск има право - платен или неплатен? Как е уреден нормативно и в ЗСВ този въпрос?
Благодаря предварително за отговора!!!

Чл.157 от Кодекса на труда регламентира хипотезите, в които основание за ползване на отпуск от работника и служителя е изпълнението на граждански, обществени и други задължения. Съгласно чл.157, ал.1, т.5 от КТ работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател. Конкретният въпрос касае освобождаването за изпълнение на функцията съдебен заседател. В този случай, работникът или служителят отправя искане (заявление) до работодателя за отпуск, като уточнява времето, през което ще се ползва този отпуск, което време се удостоверява със съответен документ от съда – призовка. Работодателят няма право на преценка относно правото на ползване на този отпуск. Този отпуск е целеви и не може да се отлага или компенсира.
Съгласно чл.73 от Закона за съдебната власт, на работниците ползващи отпуск за участие в съдебни заседания като съдебни заседатели се заплаща възнаграждение от бюджета на съдебната власт. Редът за изплащане на това възнаграждение е регламентиран в чл.12 от Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебните заседатели.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->

гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org