Имаме в училище колежка, която е и съдебен заседател. В КТД на ниво училище, община и отрасъл няма нищо допълнително договорено по чл.157, ал.1, т.5 от КТ. Въпросът ми е ,тя на какъв служебен отпуск има право - платен или неплатен? Как е уреден нормативно и в ЗСВ този въпрос?
Благодаря предварително за отговора!!!

Чл.157 от Кодекса на труда регламентира хипотезите, в които основание за ползване на отпуск от работника и служителя е изпълнението на граждански, обществени и други задължения. Съгласно чл.157, ал.1, т.5 от КТ работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя за участие в заседания като член на представителен държавен орган или съдебен заседател. Конкретният въпрос касае освобождаването за изпълнение на функцията съдебен заседател. В този случай, работникът или служителят отправя искане (заявление) до работодателя за отпуск, като уточнява времето, през което ще се ползва този отпуск, което време се удостоверява със съответен документ от съда – призовка. Работодателят няма право на преценка относно правото на ползване на този отпуск. Този отпуск е целеви и не може да се отлага или компенсира.
Съгласно чл.73 от Закона за съдебната власт, на работниците ползващи отпуск за участие в съдебни заседания като съдебни заседатели се заплаща възнаграждение от бюджета на съдебната власт. Редът за изплащане на това възнаграждение е регламентиран в чл.12 от Наредба № 2 от 08.01.2008 г. за съдебните заседатели.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org