В нашето училище, съкратен колега по физика спечели съдебното дело и трябва да бъде върнат на работа. Щата обаче на учител по физика е унищожен, а часовете са разхвърляни между двамата математици. Как трябва да процедира Директорът в този случай? Длъжен ли е да направи ново щатно разписание за да изпълни решението на съда и да съкрати един от математиците или има друг начин да се реши казуса?

Съгласно чл. 345, ал. 1 от Кодекса на труда, при възстановяване на работника или служителя на предишната му работа от работодателя или от съда той може да я заеме, ако в двуседмичен срок от получаване на съобщението за възстановяване се яви на работа, освен когато този срок не бъде спазен по уважителни причини.
С влизане в сила на съдебното решение, с което уволнението на работника или служителя е признато за незаконосъобразно и е възстановен на работа, се заличават правните последици на уволнението и се счита, че трудовото му правоотношение не е било прекратявано. Това означава, че работникът или служителят може и следва да заеме работата, на която е възстановен, ако спази срока по чл. 345, ал. 1 КТ. Предвид цитираната разпоредба работодателят е длъжен да изпълни съдебното решение, защото ако не възстанови на работа работника или служителя в законовия срок, работодателят и виновните длъжностни лица ще понесат законови санкции, а недопуснатият до работа ще има право на обезщетение по чл. 225, ал. З КТ.
Работодателят не може да откаже да изпълни влязлото в сила съдебно решение с аргумента, че такъв щат не съществува. Съгласно Писмо на МТСП № 94-НН-121 от 15.04.2002 г. „при направена промяна в щатното разписание след уволнението на работника или служителя, работодателят е длъжен да възстанови предишната длъжност с оглед изпълнението на съдебния акт”. Следва да се обърне внимание на факта, че работодателят не е лишен от възможността, след като възстанови със съответните актове работника или служителя, отново да направи преценка на основанията за прекратяване на трудовото правоотношение и да реализира такова при наличието на законово основание и при спазване на съответните процедури.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org