КТ Подкрепа Варна 

Започнах работа през януари.През август ще ползвам част от отпуската си,но директорът каза,че дава отпуск само до края на уч. година.Кога имам право да ползвам отпуската си за месеците от 09 до 12.2010г ? Ще загубя ли тази отпуска ако не я ползвам до 12.2010г? Ще мога ли да я ползвам до 06.2011г след влизане в сила на новите промени,тъй като ще е повече от 10 дни?

1. Няма нормативен текст, който да указва на Вашия работодател, че следва да ползвате платен отпуск в размер пропорционален на периода „до края на учебната година”. Вие имате право на платен годишен отпуск за календарната година в размер определен в нормативните актове, колективни трудови договори, които имат действие спрямо Вас и индивидуалния Ви трудов договор, но тъй като платеният отпуск се ползва с писмено разрешение от работодателя, то той може да разреши или не ползването на отпуска в желания от Вас период или в желания от Вас размер.

2. Неизползваният от Вас платен годишен отпуск за календарната 2010 г., съгласно приетите от НС промени в Кодекса на труда (необнародвани и невлезли в сила към момента), може да се ползва през 2011 г., ако е в размер не повече от 10 календарни дни. С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на кодекса на труда, ще влязат в сила и други промени относно регламентирането на правото на платен годишен отпуск и реда за неговото ползване. Работодателят ще е длъжен да изготви съвместно със синдикатите график за ползването на отпуска през календарната година. Графикът трябва да е изготвен така, че да позволи ползването на платения отпуск от всички работници и служители в рамките на календарната година. Ако работникът поиска отпуска съгласно изготвения график, работодателят ще е длъжен да предостави неговото ползване (освен в случаите на отлагане – не повече от 10 календарни дни). Неправомерен би бил отказът на работодателя да Ви разреши ползването на полагаем платен годишен отпуск за 2010 г., когато същият не е отложен по правилата на чл.176 КТ.

Тук следва да отбележим още, че съгласно законопроекта за изменение и допълнение на кодекса на труда, отпуските за предходни календарни години, които не са ползвани до 1 януари 2010 г. могат да се ползват до 31.12.2011 г.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->