КТ Подкрепа Варна 

Здравейте, Бихте ли ме консултирали как трябва да се изчисли обезщетението ми за безработица, при положение, че работя на два трудови договора и съм съкратена и от двете места. Сумират ли се осигурителните доходи по двата трудови договора?

Съгласно Чл. 54б от Кодекса за социално осигуряване "дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 9 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица".

Следователно при определяне на размера на обезщетението няма значение по колко трудови договора сте работили. От значение е общия размер на осигурителните вноски.
Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->