КТ Подкрепа Варна 

Здравейте, Бихте ли ме консултирали как трябва да се изчисли обезщетението ми за безработица, при положение, че работя на два трудови договора и съм съкратена и от двете места. Сумират ли се осигурителните доходи по двата трудови договора?

Съгласно Чл. 54б от Кодекса за социално осигуряване "дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" за последните 9 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица".

Следователно при определяне на размера на обезщетението няма значение по колко трудови договора сте работили. От значение е общия размер на осигурителните вноски.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->