КТ Подкрепа Варна 

Работя като учителка при сключен договор по чл.68,ал.1,т.3 от КТ до завръщане на титуляра.Постъпих поради заболяване в болница. Директора е накарал титуляра да се върне на работа по-рано, защото не е намерил друг да ме замесва и ми прекратява трудовото правоотношение.След приключване на болничните каза, че пак ще ме назначи, а титуляра ще си продължи отпуска по майчинство. Въпросът ми е: Като в този момент съм в болнични мога ли да се регистрирам в бюрото по труда и ще получавам ли обещетение от НОИ? Благодаря ВИ !

Няма пречка за регистрацията Ви в Дирекция "Бюро по труда" като безработно лице. Регистрация могат да направят, както безработни лица, така и заети, учащи и пенсионери, като имат право да ползват посреднически услуги от поделенията на Агенция по заетостта. Що се отнася до правото Ви на обезщетение за безработица, то следва да се имат предвид разпоредбите на чл.54г от Кодекса за социално осигуряване, според които изплащането на обезщетение за безработица се спира за времето през което безработното лице получава обезщетение за временна неработоспособност (болничен).
Обръщам Ви внимание и на изискването за регистрация в Дирекция "Бюро по труда" в седем дневен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Забавата в срока се приспада от срока, за който е отпуснато обезщетението.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->