Работя като учителка при сключен договор по чл.68,ал.1,т.3 от КТ до завръщане на титуляра.Постъпих поради заболяване в болница. Директора е накарал титуляра да се върне на работа по-рано, защото не е намерил друг да ме замесва и ми прекратява трудовото правоотношение.След приключване на болничните каза, че пак ще ме назначи, а титуляра ще си продължи отпуска по майчинство. Въпросът ми е: Като в този момент съм в болнични мога ли да се регистрирам в бюрото по труда и ще получавам ли обещетение от НОИ? Благодаря ВИ !

Няма пречка за регистрацията Ви в Дирекция "Бюро по труда" като безработно лице. Регистрация могат да направят, както безработни лица, така и заети, учащи и пенсионери, като имат право да ползват посреднически услуги от поделенията на Агенция по заетостта. Що се отнася до правото Ви на обезщетение за безработица, то следва да се имат предвид разпоредбите на чл.54г от Кодекса за социално осигуряване, според които изплащането на обезщетение за безработица се спира за времето през което безработното лице получава обезщетение за временна неработоспособност (болничен).
Обръщам Ви внимание и на изискването за регистрация в Дирекция "Бюро по труда" в седем дневен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Забавата в срока се приспада от срока, за който е отпуснато обезщетението.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org