КТ Подкрепа Варна 

Има ли право на платен отпуск работничка, която е ползвала неплатен отпуск по реда на чл.167а, ал.4 от Кодекса на труда за времето на този отпуск?


Съгласно текста на чл.167а, ал.8 от КТ, времето, през което се ползва този вид отпуск, се признава за трудов стаж на лицето. От това следва, че за времето, през което родител е ползвал отпуск по реда на чл. 167а, ал. 4 КТ, му се полага платен годишен отпуск. Идентично е и становището на МТСП, изразено в писмо № 21-236 от 28.04.2006 г. относно неплатения родителски отпуск по реда на чл. 167а от Кодекса на труда.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->