КТ Подкрепа Варна 

Има ли право на платен отпуск работничка, която е ползвала неплатен отпуск по реда на чл.167а, ал.4 от Кодекса на труда за времето на този отпуск?


Съгласно текста на чл.167а, ал.8 от КТ, времето, през което се ползва този вид отпуск, се признава за трудов стаж на лицето. От това следва, че за времето, през което родител е ползвал отпуск по реда на чл. 167а, ал. 4 КТ, му се полага платен годишен отпуск. Идентично е и становището на МТСП, изразено в писмо № 21-236 от 28.04.2006 г. относно неплатения родителски отпуск по реда на чл. 167а от Кодекса на труда.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->