КТ Подкрепа Варна 

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за прекратяване на ТПО по взаимно съгласие ,разписана от сина му .Работодателят не дава отговор в 7-дневен срок и съответно това означава ,че тя не е уважена .Идва на 03.08.2012 г. със уведомление за едностранно прекратяване на ТД ,като вписва ,че нарушава и клаузата за предизвестие .Работодателят не го уволнява дисциплинарно ,а в изпълнение на чл.128а,ал. 3 от КТ му издава заповед от дата 03.08.2012 г ,считано от 03.08.2012 г. по чл. 326 ,ал. 1 ,в която вписва ,че работникът е подал такова уведомление за еднострано прекратяване на ТПО и се дължи обезщетение от работника за неспазено предизвестие - чл. 220 ,ал. 1 от КТ.Но на 03.08.2012 г. работникът не разписва заповедта,тъй като отива за ТК и не се връща и не се явява и до 09.08.2012 г.На 09.08.2012 г. изпращаме заповедта с обратна разписка ,която е разписана на 13.08.2012 г.Регистрираме заповедта с уведомление по чл. 62 ,ал. 5 от КТ с дата на прекратяване 03.08.2012 г. Правилна ли е заповедта на основание чл. 326 ,ал.1 и може ли лицето да оспорва законноста й ,като поиска той обезщетение по чл. 220 от КТ?Нарушена ли е разпоредбата на чл. 335 ,т.3 - за момента на прекратяване на ТПО-правилно ли е написано \\\"считано от 03.08.2012 г.\\\" или момента на прекратяване е 13.08.2012 г.,когато е разписана обратната разписка от лицето ?

Не сте въвели коректен електронен адрес за обратна връзка, поради което ще Ви отговоря през сайта, а Вие можете да пишете допълнително за уточнения и допълнения.
Ако при Вас има входирано ясно и конкретно волеизявление на Вашия работник, с което същия изявява недвусмислената си воля за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.326, то Ви есте действали законосъобразно. В представеното от него искане следва да е посочена конкретна дата, от която работникът желае да се прекрати правоотношението. Тази следва да е и датата на издадената от Вас заповед за прекратяване.
Ако всичко това е така, то няма от какво да се опасявате и не дължите обезщетение, освен за неизползван платен годишен отпуск.

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->