КТ Подкрепа Варна 

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за прекратяване на ТПО по взаимно съгласие ,разписана от сина му .Работодателят не дава отговор в 7-дневен срок и съответно това означава ,че тя не е уважена .Идва на 03.08.2012 г. със уведомление за едностранно прекратяване на ТД ,като вписва ,че нарушава и клаузата за предизвестие .Работодателят не го уволнява дисциплинарно ,а в изпълнение на чл.128а,ал. 3 от КТ му издава заповед от дата 03.08.2012 г ,считано от 03.08.2012 г. по чл. 326 ,ал. 1 ,в която вписва ,че работникът е подал такова уведомление за еднострано прекратяване на ТПО и се дължи обезщетение от работника за неспазено предизвестие - чл. 220 ,ал. 1 от КТ.Но на 03.08.2012 г. работникът не разписва заповедта,тъй като отива за ТК и не се връща и не се явява и до 09.08.2012 г.На 09.08.2012 г. изпращаме заповедта с обратна разписка ,която е разписана на 13.08.2012 г.Регистрираме заповедта с уведомление по чл. 62 ,ал. 5 от КТ с дата на прекратяване 03.08.2012 г. Правилна ли е заповедта на основание чл. 326 ,ал.1 и може ли лицето да оспорва законноста й ,като поиска той обезщетение по чл. 220 от КТ?Нарушена ли е разпоредбата на чл. 335 ,т.3 - за момента на прекратяване на ТПО-правилно ли е написано \\\"считано от 03.08.2012 г.\\\" или момента на прекратяване е 13.08.2012 г.,когато е разписана обратната разписка от лицето ?

Не сте въвели коректен електронен адрес за обратна връзка, поради което ще Ви отговоря през сайта, а Вие можете да пишете допълнително за уточнения и допълнения.
Ако при Вас има входирано ясно и конкретно волеизявление на Вашия работник, с което същия изявява недвусмислената си воля за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.326, то Ви есте действали законосъобразно. В представеното от него искане следва да е посочена конкретна дата, от която работникът желае да се прекрати правоотношението. Тази следва да е и датата на издадената от Вас заповед за прекратяване.
Ако всичко това е така, то няма от какво да се опасявате и не дължите обезщетение, освен за неизползван платен годишен отпуск.

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->