Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за прекратяване на ТПО по взаимно съгласие ,разписана от сина му .Работодателят не дава отговор в 7-дневен срок и съответно това означава ,че тя не е уважена .Идва на 03.08.2012 г. със уведомление за едностранно прекратяване на ТД ,като вписва ,че нарушава и клаузата за предизвестие .Работодателят не го уволнява дисциплинарно ,а в изпълнение на чл.128а,ал. 3 от КТ му издава заповед от дата 03.08.2012 г ,считано от 03.08.2012 г. по чл. 326 ,ал. 1 ,в която вписва ,че работникът е подал такова уведомление за еднострано прекратяване на ТПО и се дължи обезщетение от работника за неспазено предизвестие - чл. 220 ,ал. 1 от КТ.Но на 03.08.2012 г. работникът не разписва заповедта,тъй като отива за ТК и не се връща и не се явява и до 09.08.2012 г.На 09.08.2012 г. изпращаме заповедта с обратна разписка ,която е разписана на 13.08.2012 г.Регистрираме заповедта с уведомление по чл. 62 ,ал. 5 от КТ с дата на прекратяване 03.08.2012 г. Правилна ли е заповедта на основание чл. 326 ,ал.1 и може ли лицето да оспорва законноста й ,като поиска той обезщетение по чл. 220 от КТ?Нарушена ли е разпоредбата на чл. 335 ,т.3 - за момента на прекратяване на ТПО-правилно ли е написано \\\"считано от 03.08.2012 г.\\\" или момента на прекратяване е 13.08.2012 г.,когато е разписана обратната разписка от лицето ?

Не сте въвели коректен електронен адрес за обратна връзка, поради което ще Ви отговоря през сайта, а Вие можете да пишете допълнително за уточнения и допълнения.
Ако при Вас има входирано ясно и конкретно волеизявление на Вашия работник, с което същия изявява недвусмислената си воля за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.326, то Ви есте действали законосъобразно. В представеното от него искане следва да е посочена конкретна дата, от която работникът желае да се прекрати правоотношението. Тази следва да е и датата на издадената от Вас заповед за прекратяване.
Ако всичко това е така, то няма от какво да се опасявате и не дължите обезщетение, освен за неизползван платен годишен отпуск.

ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org

placeholder