ОТСТЪПКА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС ООД

2016-11-22
ОТСТЪПКА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС ООД

5 % ОТСТЪПКА ЗА ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ"
"Гражданска отговорност" е застраховка, която покрива гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Тя се отнася за случаите, при които застрахованият отговаря за причинените вреди.

Какво се застрахова?
Застрахована е отговорността на водача, когато той виновно причини:
∙ неимуществени вреди;
∙ имуществени вреди (повреди или унищожи друго МПС и/или имущество).

10% ОТСТЪПКА ОТ ЗАСТРАХОВКА "КАСКО НА МПС"
Всеки притежател на автомобил може да стане участник в ПТП, да причини неволно вреда на собствената си кола, тя да му бъде отнета или да е обект на посегателство от трети лица. За да бъдеш защитен в такава ситуация, Със застраховка „КАСКО на МПС" „Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД има грижата да ти спести пари, време и неудобства.
За да бъдете защитени в подобни ситуации изберете Каско на МПС и „Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД има грижата да ви спести пари, време и неудобства.
25% отстъпка от застраховка "Моето Жилище"

15 % ОТСТЪПКА ЗА ЗАСТРАХОВКА "МОЕТО ЖИЛИЩЕ"
Застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ” Ви дава:
∙ защита на недвижимото и движимото си имущество:
жилищни сгради - постоянно обитаеми апартаменти и къщи ;
мебели и обзавеждане;
битова и електронна техника;
лични вещи и принадлежности и др.
∙ покрития по максимално широк набор от рискове;
∙ възможност за избор според конкретните потребности и изисквания;
∙ партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания.

20 % ОТСТЪПКА ЗА ЗАСТРАХОВКА "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ С ОСИГУРЕН АСИСТАНС"
Със застраховка "Помощ при пътуване с осигурен асистанс" Вие получавате:
∙ денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт до медицинско учреждение и лекарства в случай на внезапно появило се по време на пътуването или престоя ти в чужбина, заболяване или злополука;
∙ обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпило застрахователно събитие;
∙ възстановяване на разходи направени в резултат на настъпило застрахователно събитие;
∙ коректно и партньорско отношение, в случай на застрахователно събитие от международна асистираща компапния.

25 % ОТСТЪПКА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА”
Застрахова се животът и здравето на български и чуждестранни граждани.
Основните покрити рискове са:
∙ смърт и трайна неработоспособност при битова или трудова злополука;
и следните допълнителни рискове:
∙ временна неработоспособност вследствие на трудова или битова злополука и общо заболяване;
∙ дневни пари за болничен престой вследствие на общо заболяване и трудова или битова злополука;
∙ медицински разходи вследствие на общо заболяване и трудова или битова злополука ;
∙ трайна неработоспособност вследствие на професионално заболяване.

С индивидуална застраховка "Злополука" Вие получавате:
∙ обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпило застрахователно събитие;
∙ възстановяване на разходи направени в резултат на настъпило застрахователно събитие;
∙ гарантирано партньорство с надежден и коректен Застраховател.

За да получите Вашите отстъпки се обадете на телефон 052-639860, заявете застраховка на office@lexins.bg или заповядайте в офисите на "Застрахователен брокер Лекс Инс” ООД .
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org

placeholder