№ 67-7 от 11.02.2008 г. ОТНОСНО ПЛАТЕНИЯТ ГОДИШЕН ОТПУСК ПРИ РАБОТА ПО ДОГОВОР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ЧЛ.110 КТ

Изтеглете в pdf

Писмо № 67-7 от 11.02.2008 г. на МТСП
ОТНОСНО ПЛАТЕНИЯТ ГОДИШЕН ОТПУСК ПРИ РАБОТА ПО ДОГОВОР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД ПО ЧЛ.110 КТ


Съгласно разпоредбата на чл. 110 от Кодекса на труда (КТ), работникът или служителят може да сключи трудов договор с работодателя, при когото работи, за извършване на работа, която не е в кръга на неговите трудови задължения, извън установеното за него работно време. Назначените по чл. 110 от КТ на общо основание имат право да ползват платен годишен отпуск, чийто размер съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е пропорционален на времето, което се признава за трудов стаж по това правоотношение. Редът и начинът за изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбите на чл. 355 КТ и чл. 9 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години, като за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. Когато работник или служител работи по договор за допълнителен труд по чл. 110 КТ с уговорено дневно работно време по-малко от 4 часа, той има право на платен годишен отпуск по този договор, изчислен пропорционално. Времето, което се признава за трудов стаж по този договор, се изчислява и набира по часове, дни и месеци. От правото на платен годишен отпуск на работниците или служителите по трудови договори за допълнителен труд произтича и правото им на парично обезщетение за неползван платен годишен отпуск по чл. 224 КТ, пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org