№ 08 - 296 от 18.05.2005 г. на МТСП ОТНОСНО РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 46 ОТ КТ

Изтеглете в pdf
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


№ 08 - 296 от 18.05.2005 г. на МТСП
ОТНОСНО РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 46 ОТ КТ

С разпоредбата на чл. 46 от Кодекса на труда (КТ) законодателят по императивен начин задължава държавните органи и работодателите да създават необходимите условия и да съдействат на синдикалните организации за осъществяване на техните присъщи функции и задачи да защитават интересите на работниците и служителите, съгласно чл. 4, ал. 2 КТ. Под понятието "държавен орган" следва да се разбира всички държавни органи - министри, ръководители на други ведомства, областни управители, общински съвети и т.н. С изречение второ на чл. 46 КТ примерно са изброени материално-техническите условия, които държавните органи би трябвало да предоставят на съответните синдикални организации, които са предимно: движими и недвижими имоти, сгради, помещения и други материални условия. Под понятието "други материални условия" би могло да се разбира поемането на консумативни разноски за осветление, отопление, телефонни такси. Разпоредбата на чл. 46 КТ установява, че необходимите материално-технически условия се предоставят безвъзмездно на синдикалните организации за изпълнението на техните функции.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org