КТ Подкрепа Варна 

№ 0601-10 / 05.06.2003 НА МТСП ОТНОСНО БЕЗПЛАТНАТА ПРЕДПАЗНА ХРАНА И ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИ ВРЕДНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изтеглете в pdf
№ 0601-10 от 5.06.2003 г.
относно безплатната предпазна храна и допълнителното възнаграждение при вредни условия на труд

Работниците и служителите, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици, получават за сметка на работодателя безплатна предпазна храна, противоотрови и други средства, които неутрализират вредното въздействие на работната среда - чл. 285 КТ. Съгласно чл. 9 от Наредба № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици, право на безплатна предпазна храна по тази наредба имат само работещите, които работят при определените в чл. 3 изисквания:
1. не по-малко от половината от максимално установената с Кодекса на труда продължителност на работното време;
2. не по-малко от половината от установеното с решение на Министерския съвет за тях работно време.

Следователно, за времето, през което се работи на работно място, за което се полага безплатна предпазна храна, лицето има право да ползва такава храна.
С ПМС № 169 от 1991 г. е приета Наредба за комплексно оценяване условията на труд. Съгласно чл. 20, ал. 1 от посочената наредба, комплексната оценка служи за определяне на допълнителното трудово възнаграждение в зависимост от условията на труд. Работникът или служителят получава допълнително трудово възнаграждение в зависимост от действително отработеното време в неблагоприятни условия на труд - чл. 23 от същата наредба.
Ако лицето отговаря на изискванията на посочената наредба, ще има право на допълнително трудово възнаграждение за условия на труд по реда, установен с наредбата.


МИНИСТЪР: (П) НЕ СЕ ЧЕТЕ
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->