КТ Подкрепа Варна 

№ 0601-10 / 05.06.2003 НА МТСП ОТНОСНО БЕЗПЛАТНАТА ПРЕДПАЗНА ХРАНА И ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПРИ ВРЕДНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изтеглете в pdf
№ 0601-10 от 5.06.2003 г.
относно безплатната предпазна храна и допълнителното възнаграждение при вредни условия на труд

Работниците и служителите, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици, получават за сметка на работодателя безплатна предпазна храна, противоотрови и други средства, които неутрализират вредното въздействие на работната среда - чл. 285 КТ. Съгласно чл. 9 от Наредба № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици, право на безплатна предпазна храна по тази наредба имат само работещите, които работят при определените в чл. 3 изисквания:
1. не по-малко от половината от максимално установената с Кодекса на труда продължителност на работното време;
2. не по-малко от половината от установеното с решение на Министерския съвет за тях работно време.

Следователно, за времето, през което се работи на работно място, за което се полага безплатна предпазна храна, лицето има право да ползва такава храна.
С ПМС № 169 от 1991 г. е приета Наредба за комплексно оценяване условията на труд. Съгласно чл. 20, ал. 1 от посочената наредба, комплексната оценка служи за определяне на допълнителното трудово възнаграждение в зависимост от условията на труд. Работникът или служителят получава допълнително трудово възнаграждение в зависимост от действително отработеното време в неблагоприятни условия на труд - чл. 23 от същата наредба.
Ако лицето отговаря на изискванията на посочената наредба, ще има право на допълнително трудово възнаграждение за условия на труд по реда, установен с наредбата.


МИНИСТЪР: (П) НЕ СЕ ЧЕТЕ
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->

гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org