КТ Подкрепа Варна 

№ 26-00-23 на МТСП от 11.02.2000 г. ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СИНДИКАЛНИТЕ ФУНКЦИИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Изтеглете в pdf
С прекратяване на трудовото правоотношение с лице, заемащо определена длъжност, не се прекратяват изпълняваните от него синдикални функции. С оглед на това изразяваме становище, че същото лице може да представлява съответната синдикална организация при преговори за сключване на колективен трудов договор.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->