КТ Подкрепа Варна 

№ 26-00-23 на МТСП от 11.02.2000 г. ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СИНДИКАЛНИТЕ ФУНКЦИИ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Изтеглете в pdf
С прекратяване на трудовото правоотношение с лице, заемащо определена длъжност, не се прекратяват изпълняваните от него синдикални функции. С оглед на това изразяваме становище, че същото лице може да представлява съответната синдикална организация при преговори за сключване на колективен трудов договор.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->