КТ Подкрепа Варна 

№ 94ЕЕ-73 от 20.04.2005 г. ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ДА РАБОТЯТ И ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Изтеглете в pdf
№ 94ЕЕ-73 от 20.04.2005 г. ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ДА РАБОТЯТ И ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Няма пречка да се полага труд без трудово правоотношение в извънработно време. Но ако при това положение за лицето възниква търговски, финансов или друг делови интерес, свързан с функциите на администрацията, в която то е на държавна служба, длъжно е да го декларира писмено пред органа по назначаването (чл. 29а, ал. 1 от Закона за държавния служител). Декларирането се извършва ежегодно до 31 март.
От изнесените в запитването данни става ясно, че при работа в извънработно време ще е налице предоставяне на работна сила. В такъв случай, съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, правоотношението може да бъде уредено само като трудово. Според чл. 7, ал. 2, т. 6 от Закона за държавния служител работата по трудово правоотношение е несъвместима с държавната служба. Тя е разрешена само за преподаватели във висше училище.
Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->