КТ Подкрепа Варна 

№ 94ЕЕ-73 от 20.04.2005 г. ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ДА РАБОТЯТ И ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Изтеглете в pdf
№ 94ЕЕ-73 от 20.04.2005 г. ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ДА РАБОТЯТ И ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Няма пречка да се полага труд без трудово правоотношение в извънработно време. Но ако при това положение за лицето възниква търговски, финансов или друг делови интерес, свързан с функциите на администрацията, в която то е на държавна служба, длъжно е да го декларира писмено пред органа по назначаването (чл. 29а, ал. 1 от Закона за държавния служител). Декларирането се извършва ежегодно до 31 март.
От изнесените в запитването данни става ясно, че при работа в извънработно време ще е налице предоставяне на работна сила. В такъв случай, съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, правоотношението може да бъде уредено само като трудово. Според чл. 7, ал. 2, т. 6 от Закона за държавния служител работата по трудово правоотношение е несъвместима с държавната служба. Тя е разрешена само за преподаватели във висше училище.
Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->