№ 94ЕЕ-73 от 20.04.2005 г. ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ДА РАБОТЯТ И ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Изтеглете в pdf
№ 94ЕЕ-73 от 20.04.2005 г. ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ДА РАБОТЯТ И ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Няма пречка да се полага труд без трудово правоотношение в извънработно време. Но ако при това положение за лицето възниква търговски, финансов или друг делови интерес, свързан с функциите на администрацията, в която то е на държавна служба, длъжно е да го декларира писмено пред органа по назначаването (чл. 29а, ал. 1 от Закона за държавния служител). Декларирането се извършва ежегодно до 31 март.
От изнесените в запитването данни става ясно, че при работа в извънработно време ще е налице предоставяне на работна сила. В такъв случай, съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, правоотношението може да бъде уредено само като трудово. Според чл. 7, ал. 2, т. 6 от Закона за държавния служител работата по трудово правоотношение е несъвместима с държавната служба. Тя е разрешена само за преподаватели във висше училище.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org