№ 26-406 / 31.10.2007 ОТНОСНО ДОБАВКАТА КЪМ РАБОТНАТА ЗАПЛАТА ПО ЧЛ.21 ОТ НСОРЗ

Изтеглете в pdf
№ 26-406 от 31.10.2007 г. относно добавката към работната заплата по чл. 21, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата



Разпоредбата на ал. 2 на чл. 21 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) предвижда, че когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуска се заплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.
Следователно добавката коригира базата, от която се изчислява възнаграждението за платен годишен отпуск, тъй като увеличението е осъществено в месеца, през който работникът или служителят е започнал ползването на отпуска, а базата за изчисляване е предходният месец, в който работникът или служителят има отработени най-малко 10 работни дни.
Посочената разпоредба се прилага за периода, през който се ползва платеният годишен отпуск, и когато периодът обхваща два или повече календарни месеца. В тези случаи добавката по чл. 21, ал. 2 от наредбата се изплаща за месеца, за който се отнася увеличението на заплатите.








ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД


Относно възможността за ранно пенсиониране на учител: Кога следва да се възползва жена-учител с 39 г. трудов стаж като... Още.

Председател съм на секция към Синдикат Образование. В синдикалната секция много от членовете имат придобито ПКС. Полага ли... Още.

Здравейте! Трудовият ми договор беше прекратен на основание чл.328 ал.1т.2 от КТ. Синдикален член съм. За какъв срок ми се... Още.

Работник не се явява на работа от 17.07 до 03.08.12 г.На 20,07,12 - покана за обяснение.Идва в офиса на 27.07.2012 г.баща му и дава молба за... Още.

Работих от 8.04. до 31.08.2011г. като учител по чл.68, ал.1, т.3 и чл.70 в професионална гимназия с 2% допълнително възнаграждение по чл.12... Още.



НОВАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ПО ЧЛ.68А ... Още.

ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО... Още.

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ... Още.

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ... Още.

ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ... Още.



гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org