Устройствени документи - КТ Подкрепа Варна 

Устройствени документи

Устав на Конфедерация на Труда "Подкрепа"

Устав на Синдикат на Административните Служители КТ "Подкрепа"
Правилник за организацията и дейността на синдикална секция на КТ "Подкрепа"

Правилник за организацията и дейността на фирмена синдикална организация на КТ "Подкрепа"

Правилник за организацията и дейността на конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа" (Актуализация от 29.09.2021 )

Правилник за организацията и дейността на регионален професионален синдикат /РПС/

Правилник за организацията и дейността на общински синдикален съюз

Наредба за реда и начина на набиране, разходване и отчитане на финансовите средства от членски внос (приета от конфедеративния съвет на КТ “Подкрепа” на 18 ноември 2003 г.)

Наредба за набиране и разходване на средства от фонд "Синдикално обучение" на КТ "Подкрепа"

Наредба за набиране и разходване на средства от фонд "Синдикална солидарност" на КТ "Подкрепа"

Стратегия и програма на конфедерация на труда "Подкрепа" /2007-2011/

Стратегия и програма на конфедерация на труда "Подкрепа" /2019-2022/

Резолюция №1

Резолюция №2

Резолюция №3

Резолюция №4

Резолюция №5

Резолюция №6

Резолюция №7

Резолюция №8

Резолюция №9

Резолюция №10

Резолюция №11

Резолюция №12

Резолюция №13

Резолюция №14