КТ Подкрепа Варна 

БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА С ПО-БАВЕН ТЕМП - Анализ

Икономическата ситуация в България остава мрачна
Прогнозата на МВФ и на ред американски институции за инокомически анализ беше, че кризата ще достигне България с пълна сила през август. Случва ли се това? С. Каникова потърси мнението на М. Стокс от АрДжиИ Монитър.

Как оценявате икономическата ситуация в България в този момент?
Ситуацията в момента остава доста мрачна. България я очакват много препятствия по пътя, но променящият се световен инвеститорски интерес е добър знак. Пазарите посрещнаха добре избирането на ново правителство. Но прогонозите за икономиката за 2009 година са за свиване с 5 до 7 процента.

Коя цифра е по-реалистична? 7 процента?
Това е нашата прогноза, МВФ предвижда същото. Така че нещата не изглеждат много добре. Трябва да отчетем обаче, че през първото тримесечие свиването на икономиката в България беше малко по-малко, отколкото в други източноевропейски държави. България обаче има валутен борд, с други думи няма гъвкав валутен обмен и това затруднява износа. Той се конкурира с износа от държави с гъвкав обмен и ниски валутни курсове, които са в много по-добро положение. За България ще е трудно да се възстанови от сегашната си ситуация, тъй като има фиксиран валутен курс, който не може да смекчи ефекта от свиването на икономиката.

Как оценявате предприетите досега антикризисни мерки на новото правителство?
В този момент оценката ми е предпазливо положителна. От една страна новата партия, която спечели властта, показва желание да се обърне към МВФ за помощ, ако това се наложи. Правителството призна икономическите проблеми на България вместо да ги игнорира и това е добър знак. Партията получи голям брой гласове, има голяма подкрепа и вероятно е в състояние да прокара някои трудни икономически реформи, ако това се наложи. Правителството има за цел намаляване на бюджетния дефицит, което ще повиши доверието на инвеститорите. Но да не забравяме, че новият кабинет е с малцинство в парламента.

Какви непосредствени опасности виждате за България?
Главният риск идва от рязкото свиване на икономиката. Това има много негативно отражение върху живота на обикновените граждани. Седем процента свиване на икономиката е голям удар. Друг риск, който може да влоши допълнително перспективите на България, е опасността от финансово заразяване от Прибалтика, която не е отминала, независимо от разликите между България и държавите в този регион. Обезценяването на валутата в Латвия неминуемо ще се отрази негативно и на България.

Външното финансиране също крие рискове. България има много голям външен дълг. Средната стойност на външния дълг в Централна и Източна Европа е средно около 65 процента от БВП. Съотношението за България е 105 процента от БВП. Така че главното ни притеснение е, дали България ще може да посреща задълженията си по външния дълг.

Това не е непосредствена опасност, но ако световното инвеститорско настроение отново стане отрицателно и имаме т. нар. двойна рецесия, България ще пострада от ново намаляване на капиталовите потоци и потенциално ще се затрудни с плащанията си. Но годините на строга фискална политика и създаването на бюджетни излишъци сега помагат на страната.

Как изглежда банковият сектор?
Банките изглеждат добре капитализирани и броят на просрочените плащания по заеми все още не е застрашителен. Техният брой ще се увеличи със свиването на икономиката в хода на годината.

Може ли България да очаква бързо възстановяване?
Нашата оценка на способността на България да се оправи бързо е негативна. Ние смятаме, че възстановяването на България ще е по-бавно, отколкото на други държави в региона. Главните причини са валутният борд и фиксираният валутен курс. Българските износители наистина са в по-неизгодно положение.

Смятате ли, че за България е по-добре да се откаже от валутния борд?
Много трудно решение. Валутният борд има положителни и отрицателни страни. Ако настъпи обезценяване на валутата това ще се отрази зле на частните лица и компании със заеми в чужди валути. Ще има лавина от просрочени заеми. Хората в България имат доверие във валутния борд, той е котва за фискалната политика и има ред положителни елементи. Но освен върху износа, валутният борд се отразява и на икономиката и води до по-голямо свиване.

Положителните новини за икономиките на Германия и Франция ще се отразят ли и на България?
Целият регион се повлиява положително от промяната на инвеститорската нагласа. Източна Европа, България включително, е тясно свързана с икономиката на Западна Европа, така че всяко икономическо подобрение в Западна Европа ще е положително и за Източна Европа. Но ние в АрДжиИ Монитър не сме сигурни, че това възстановяване е нещо стабилно и че ще продължи.

Мери Стокс е главна анализаторка за Югоизточна Европа и Прибалтика в американската агенция за икономически анализ АрДжиИ Монитър.


Автор: Соня Каникова / Редактор: Б. ГригороваАвтор: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4576445,00.html

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->