КТ Подкрепа Варна 

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ - Анализ

Последните промени на Кодекса за социално осигуряване включват и
изменение в съществуващия до момента режим на ранно пенсионира-
не на учителите. Наред с питанията, които предизвикват актуалните из-
менения, на дневен ред остават и други често поставяни въпроси по
темата. Този документ има за цел да отговори на най-съществените и
актуални проблеми, разисквани с нашите синдикални членове, работе-
щи в сектор “Образование”.
Автор: Мирослав Димитров

 


Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->