КТ Подкрепа Варна 

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ - Анализ

Последните промени на Кодекса за социално осигуряване включват и
изменение в съществуващия до момента режим на ранно пенсионира-
не на учителите. Наред с питанията, които предизвикват актуалните из-
менения, на дневен ред остават и други често поставяни въпроси по
темата. Този документ има за цел да отговори на най-съществените и
актуални проблеми, разисквани с нашите синдикални членове, работе-
щи в сектор “Образование”.
Автор: Мирослав Димитров

 


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->