КТ Подкрепа Варна 

РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ - Анализ

Последните промени на Кодекса за социално осигуряване включват и
изменение в съществуващия до момента режим на ранно пенсионира-
не на учителите. Наред с питанията, които предизвикват актуалните из-
менения, на дневен ред остават и други често поставяни въпроси по
темата. Този документ има за цел да отговори на най-съществените и
актуални проблеми, разисквани с нашите синдикални членове, работе-
щи в сектор “Образование”.
Автор: Мирослав Димитров

 


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->

гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org