КТ ПОДКРЕПА - ВАРНА - ОТСТЪПКА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС ООД КТ ПОДКРЕПА - ВАРНА 

ОТСТЪПКА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС ООД

2016-11-22
ОТСТЪПКА ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС ООД

5 % ОТСТЪПКА ЗА ЗАСТРАХОВКА "ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ"
"Гражданска отговорност" е застраховка, която покрива гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства, за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Тя се отнася за случаите, при които застрахованият отговаря за причинените вреди.

Какво се застрахова?
Застрахована е отговорността на водача, когато той виновно причини:
∙ неимуществени вреди;
∙ имуществени вреди (повреди или унищожи друго МПС и/или имущество).

10% ОТСТЪПКА ОТ ЗАСТРАХОВКА "КАСКО НА МПС"
Всеки притежател на автомобил може да стане участник в ПТП, да причини неволно вреда на собствената си кола, тя да му бъде отнета или да е обект на посегателство от трети лица. За да бъдеш защитен в такава ситуация, Със застраховка „КАСКО на МПС" „Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД има грижата да ти спести пари, време и неудобства.
За да бъдете защитени в подобни ситуации изберете Каско на МПС и „Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД има грижата да ви спести пари, време и неудобства.
25% отстъпка от застраховка "Моето Жилище"

15 % ОТСТЪПКА ЗА ЗАСТРАХОВКА "МОЕТО ЖИЛИЩЕ"
Застраховка „МОЕТО ЖИЛИЩЕ” Ви дава:
∙ защита на недвижимото и движимото си имущество:
жилищни сгради - постоянно обитаеми апартаменти и къщи ;
мебели и обзавеждане;
битова и електронна техника;
лични вещи и принадлежности и др.
∙ покрития по максимално широк набор от рискове;
∙ възможност за избор според конкретните потребности и изисквания;
∙ партньорство с надеждна и коректна застрахователна компания.

20 % ОТСТЪПКА ЗА ЗАСТРАХОВКА "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ С ОСИГУРЕН АСИСТАНС"
Със застраховка "Помощ при пътуване с осигурен асистанс" Вие получавате:
∙ денонощна квалифицирана медицинска помощ, транспорт до медицинско учреждение и лекарства в случай на внезапно появило се по време на пътуването или престоя ти в чужбина, заболяване или злополука;
∙ обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпило застрахователно събитие;
∙ възстановяване на разходи направени в резултат на настъпило застрахователно събитие;
∙ коректно и партньорско отношение, в случай на застрахователно събитие от международна асистираща компапния.

25 % ОТСТЪПКА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА "ЗЛОПОЛУКА”
Застрахова се животът и здравето на български и чуждестранни граждани.
Основните покрити рискове са:
∙ смърт и трайна неработоспособност при битова или трудова злополука;
и следните допълнителни рискове:
∙ временна неработоспособност вследствие на трудова или битова злополука и общо заболяване;
∙ дневни пари за болничен престой вследствие на общо заболяване и трудова или битова злополука;
∙ медицински разходи вследствие на общо заболяване и трудова или битова злополука ;
∙ трайна неработоспособност вследствие на професионално заболяване.

С индивидуална застраховка "Злополука" Вие получавате:
∙ обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпило застрахователно събитие;
∙ възстановяване на разходи направени в резултат на настъпило застрахователно събитие;
∙ гарантирано партньорство с надежден и коректен Застраховател.

За да получите Вашите отстъпки се обадете на телефон 052-639860, заявете застраховка на office@lexins.bg или заповядайте в офисите на "Застрахователен брокер Лекс Инс” ООД .

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->