КТ ПОДКРЕПА - ВАРНА - ОТ 1 МАРТ 2024 Г. СРС КТ “ПОДКРЕПА” ВАРНА ПРЕДОСТАВЯ СИНДИКАЛНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КТ ПОДКРЕПА - ВАРНА 

ОТ 1 МАРТ 2024 Г. СРС КТ “ПОДКРЕПА” ВАРНА ПРЕДОСТАВЯ СИНДИКАЛНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

2024-02-21
ОТ 1 МАРТ 2024 Г. СРС КТ “ПОДКРЕПА” ВАРНА ПРЕДОСТАВЯ СИНДИКАЛНА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

СКЪПИ БРАТЯ И СЕСТРИ,
Синдикален регионален съюз на КТ „ПОДКРЕПА“ има удоволствието да ви информира, че днес, 21 февруари 2024 г., с Решение на Регионалния съвет бе утвърден Правилник за предоставяне на синдикална безвъзмездна финансова помощ на нашите членове.

Правилникът ВЛИЗА В СИЛА ОТ 1 МАРТ 2024 г.

Считано от тази дата, всеки член на СРС на КТ „Подкрепа“ – Варна може да заяви и получи синдикална безвъзмездна финансова помощ. Помощите се предоставят в следните случаи:

1. раждане на дете;
2. сключване на граждански брак;
3. продължително боледуване;
4. оперативно лечение и/или следоперативно възстановяване;
5. смърт на член на СРС на КТ „Подкрепа“ – Варна.

Условията за получаване на помощта и нейния размер са подробно разписани в Правилника за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на членовете на СРС на КТ „Подкрепа“ – Варна.
За допълнителна информация и подаване на заявление за синдикална помощ потърсете Председателя на Вашата синдикална организация.

Изтеглете правилник, заявление и служебна бележка за отпускане на безвъзмездна синдикална помощ.

Ако имате нужда от повече информация, то свържете се с нас на 052 / 612 575.


ЗАЕДНО ВЪВ ВСИЧКО!

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->