В изпълнение на Решение на Х конгрес на КТ „Подкрепа“, синдикалните секции следва да проведат своите отчетно-изборни събрания в срок до 31.10.2019 година.
Документите, които трябва да се попълнят при провеждане на събранието са:
1. Протокол от проведено отчетно-изборно събрание;
2. Анкетна карта, в случай, че в новото ръководство има нов член;
3. Адресна карта, в случай, че в новото ръководство има нов член;
4. Декларации по чл.89 от Устава на КТ „Подкрепа“ от всеки член на ръководството.


Указания
Напомняме, че при насрочване на дата за провеждане на отчетно-изборното събрание следва да уведомите СРС към КТ „Подкрепа“ Варна с оглед присъствие на член на Изпълнителния съвет.
ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->

гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org


KTD Inform