КТ Подкрепа Варна 

Образование

Отраслови КТД:
[2023] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (изтича - 2025-12-28) - 674 дни

    [2022] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (изтекъл)
    [2020] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (изтекъл)
    [2022] АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 04042022 (изтекъл)
    [2020] АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Д01-100 ОТ 11.06.2018 Г. (изтекъл)
    [2018] АНЕКС ОТРАСЛОВ КТД ЗА ОТРАСЪЛ ”ОБРАЗОВАНИЕ” (изтекъл)
    [2018] ОТРАСЛОВ КТД ЗА ОТРАСЪЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" (изтекъл)
    [2016] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (изтекъл)
Общински КТД:
[2023] ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (изтича - 2025-01-01) - 313 дни
    [2021] ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (изтекъл)
    [2020] АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - СЕКТОР ”ОБРАЗОВАНИЕ” (изтекъл)
    [2019] ОБЩИНСКИ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО (изтекъл)
    [2017] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ ”ОБРАЗОВАНИЕ” (изтекъл)

КТД Предприятия:

Култура

Отраслови КТД:
[2022] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”МУЗИКАЛНО-СЧЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” (изтича - 2024-06-30) - 127 дни
    [2018] БРАНШОВИ КТД ”МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” (изтекъл)
    [2017] БРАНШОВИ КТД КУЛТУРА (изтекъл)
    [2016] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”БИБЛИОТЕКИ” (изтекъл)
    [2016] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”ТЕАТРИ” (изтекъл)
    [2016] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”МУЗИКАЛНО-СЧЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” (изтекъл)

Общински КТД (област Варна):
[2023] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА (изтича - 2025-06-12) - 474 дни
    [2020] ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ (изтекъл)
    [2020] СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (изтекъл)
    [2018] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА (изтекъл)
    [2015] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ (изтекъл)

КТД Предприятия (област Варна):

    [2020] РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА (изтекъл)
    [2019] ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР (изтекъл)
    [2018] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА (изтекъл)
    [2017] РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА П. СЛАВЕЙКОВ (изтекъл)

Химия

Отраслови КТД:
Не е намерен Отраслов КТД.

Общински КТД (област Варна):
Няма резултат.

КТД Предприятия (област Варна):

    [2017] АГРОПОЛИХИМ (изтекъл)

Държавни предприятия

Отраслови КТД:
[2022] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (изтича - 2024-09-27) - 216 дни
[2022] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтича - 2024-09-27) - 216 дни
    [2017] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТНИЦИТЕ КЪМ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (изтекъл)

Общински КТД (област Варна):
[2022] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” (изтича - 2024-07-01) - 128 дни
[2022] КТД ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ (изтича - 2024-06-01) - 98 дни
    [2018] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” (изтекъл)
    [2016] ОБЩИНСКИ КТД ОТРАСЪЛ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (изтекъл)

КТД Предприятия (област Варна):

    [2017] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2021] АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА (изтекъл)
    [2021] НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2021] ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” (изтекъл)
    [2021] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ”СПОРТ - ВАРНА” (изтекъл)
    [2021] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (изтекъл)
    [2021] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2021] НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (изтекъл)
    [2021] МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО (изтекъл)
    [2021] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2020] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (изтекъл)
    [2020] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2020] АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2020] КТД - АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (изтекъл)
    [2019] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2017] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТ ВАРНА (изтекъл)
    [2016] СПОРАЗУМЕНИЕ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ (изтекъл)


Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->