КТ Подкрепа Варна 

Образование

Отраслови КТД:

[2016] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (изтекъл)
[2020] АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Д01-100 ОТ 11.06.2018 Г. (изтекъл)
[2018] АНЕКС ОТРАСЛОВ КТД ЗА ОТРАСЪЛ ”ОБРАЗОВАНИЕ” (изтекъл)
[2018] ОТРАСЛОВ КТД ЗА ОТРАСЪЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" (изтекъл)
[2020] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (изтекъл)
[2022] АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 04042022 (изтекъл)
Общински КТД:
[2017] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ ”ОБРАЗОВАНИЕ” (изтекъл)
[2020] АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - СЕКТОР ”ОБРАЗОВАНИЕ” (изтекъл)
[2019] ОБЩИНСКИ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО (изтекъл)
[2021] ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (изтича - 2023-01-01) - 35 дни

КТД Предприятия:

Култура

Отраслови КТД:
[2016] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”МУЗИКАЛНО-СЧЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” (изтекъл)
[2016] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”БИБЛИОТЕКИ” (изтекъл)
[2016] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”ТЕАТРИ” (изтекъл)
[2017] БРАНШОВИ КТД КУЛТУРА (изтекъл)
[2018] БРАНШОВИ КТД ”МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” (изтекъл)
[2022] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”МУЗИКАЛНО-СЧЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” (изтича - 2024-06-30) - 580 дни

Общински КТД (област Варна):
[2015] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ (изтекъл)
[2018] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА (изтекъл)
[2020] СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (изтекъл)
[2020] ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ (изтекъл)

КТД Предприятия (област Варна):

[2017] РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА П. СЛАВЕЙКОВ (изтекъл)
[2018] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА (изтекъл)
[2019] ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР (изтекъл)
[2020] РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА (изтекъл)

Химия

Отраслови КТД:
Не е намерен Отраслов КТД.

Общински КТД (област Варна):
Няма резултат.

КТД Предприятия (област Варна):

[2017] АГРОПОЛИХИМ (изтекъл)

Държавни предприятия

Отраслови КТД:
[2017] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТНИЦИТЕ КЪМ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (изтекъл)
[2022] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (изтича - 2024-09-27) - 669 дни
[2022] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтича - 2024-09-27) - 669 дни

Общински КТД (област Варна):
[2016] ОБЩИНСКИ КТД ОТРАСЪЛ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (изтекъл)
[2018] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” (изтекъл)

КТД Предприятия (област Варна):
[2021] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтича - 2023-04-13) - 136 дни
[2021] МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО (изтича - 2023-05-27) - 180 дни
[2021] НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (изтича - 2023-08-13) - 258 дни
[2021] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (изтича - 2023-09-28) - 304 дни
[2021] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтича - 2023-09-28) - 304 дни
[2021] ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” (изтича - 2023-10-01) - 307 дни
[2021] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ”СПОРТ - ВАРНА” (изтича - 2023-10-01) - 307 дни
[2021] НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтича - 2023-10-25) - 331 дни
[2021] АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА (изтича - 2023-10-29) - 335 дни

[2016] СПОРАЗУМЕНИЕ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ (изтекъл)
[2017] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТ ВАРНА (изтекъл)
[2019] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2020] АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2020] КТД - АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (изтекъл)
[2020] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (изтекъл)
[2020] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
[2017] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)


Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->