КТ Подкрепа Варна 

Образование

Отраслови КТД:
[2024] АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (изтича - 2025-12-28) - 528 дни
[2023] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (изтича - 2025-12-28) - 528 дни

    [2022] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (изтекъл)
    [2020] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (изтекъл)
    [2022] АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 04042022 (изтекъл)
    [2020] АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Д01-100 ОТ 11.06.2018 Г. (изтекъл)
    [2018] АНЕКС ОТРАСЛОВ КТД ЗА ОТРАСЪЛ ”ОБРАЗОВАНИЕ” (изтекъл)
    [2018] ОТРАСЛОВ КТД ЗА ОТРАСЪЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" (изтекъл)
    [2016] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (изтекъл)
Общински КТД:
[2024] АНЕКС I КЪМ ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ (изтича - 2025-01-01) - 167 дни
[2024] АНЕКС II КЪМ ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ (изтича - 2025-01-01) - 167 дни
[2023] ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (изтича - 2025-01-01) - 167 дни
    [2021] ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (изтекъл)
    [2020] АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - СЕКТОР ”ОБРАЗОВАНИЕ” (изтекъл)
    [2019] ОБЩИНСКИ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО (изтекъл)
    [2017] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ ”ОБРАЗОВАНИЕ” (изтекъл)

КТД Предприятия:
[2024] СУ ”СВЕТИ КЛИЕМТН ОХРИДСКИ” ГР. АКСАКОВО (изтича - 2026-03-18) - 608 дни

Култура

Отраслови КТД:
    [2022] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”МУЗИКАЛНО-СЧЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” (изтекъл)
    [2018] БРАНШОВИ КТД ”МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” (изтекъл)
    [2017] БРАНШОВИ КТД КУЛТУРА (изтекъл)
    [2016] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”БИБЛИОТЕКИ” (изтекъл)
    [2016] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”ТЕАТРИ” (изтекъл)
    [2016] БРАНШОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ”МУЗИКАЛНО-СЧЕНИЧНИ ИЗКУСТВА” (изтекъл)

Общински КТД (област Варна):
[2023] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА (изтича - 2025-06-12) - 329 дни
    [2020] ОБЩИНСКИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ (изтекъл)
    [2020] СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (изтекъл)
    [2018] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА (изтекъл)
    [2015] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ (изтекъл)

КТД Предприятия (област Варна):

    [2020] РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА (изтекъл)
    [2019] ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР (изтекъл)
    [2018] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР - ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ВАРНА (изтекъл)
    [2017] РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА П. СЛАВЕЙКОВ (изтекъл)

Химия

Отраслови КТД:
Не е намерен Отраслов КТД.

Общински КТД (област Варна):
Няма резултат.

КТД Предприятия (област Варна):

    [2017] АГРОПОЛИХИМ (изтекъл)

Държавни предприятия

Отраслови КТД:
[2022] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (изтича - 2024-09-27) - 71 дни
[2022] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтича - 2024-09-27) - 71 дни
    [2017] КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА РАБОТНИЦИТЕ КЪМ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (изтекъл)

Общински КТД (област Варна):
    [2022] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” (изтекъл)
    [2022] КТД ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ (изтекъл)
    [2018] ОБЩИНСКИ КТД ЗА ОТРАСЪЛ ”СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” (изтекъл)
    [2016] ОБЩИНСКИ КТД ОТРАСЪЛ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ (изтекъл)

КТД Предприятия (област Варна):
[2023] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ”ТАСРУД - ВАРНА” (изтича - 2024-10-23) - 97 дни

    [2017] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2021] АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА (изтекъл)
    [2021] НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2021] ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” (изтекъл)
    [2021] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ”СПОРТ - ВАРНА” (изтекъл)
    [2021] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА (изтекъл)
    [2021] АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2021] НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (изтекъл)
    [2021] МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО (изтекъл)
    [2021] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2020] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (изтекъл)
    [2020] НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2020] АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2020] КТД - АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (изтекъл)
    [2019] ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - АНЕКС КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ – ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ (изтекъл)
    [2017] ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ СПОРТ ВАРНА (изтекъл)
    [2016] СПОРАЗУМЕНИЕ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ АРХИВИ (изтекъл)


Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->