КТ Подкрепа Варна Свободни работни места Варна ор РУО Варна 
СРС КТ Подкрепа - Варна
Длъжност Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Огняр и работник поддръжка ДГ № 22 "Мечо Пух" - гр. Варна

-

Начален учител ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител в професионално направление машинно инженерство ПГКМКС - гр. Варна

-

Учител по немски език ПГКМКС - гр. Варна

-

Учител по история и география ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител - целодневна организация на учебния ден - I - IV клас и български език и литература ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител по английски език ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител по физическо възпитание и спорт ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител - целодневна организация на учебния ден - I - IV клас и музика ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител по история и география ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител по български език и литература ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител - агроном ПГ по земедeлиe и горско ст-во - с. Стефан Караджа

-

Учител в детска градина ДГ "Слънце" - с. Михалич

-

Огняр и работник поддръжка ДГ №37 "Пламъче" - гр. Варна

20.05.2024 г.

Главен счетоводител ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" - Варна

15.05.2024 г.

Чистач ОУ "Антон Страшимиров"- гр. Варна

08.05.2024 г.

Работник поддръжка ДГ №14"Дружба" - гр. Варна

30.04.2024 г.

Учител по математика, физика и астрономия, компютърно моделиране и информационни технологии ОУ "Свети Климент Охридски" - с. Константиново

30.04.2024 г.

Учител по икономически дисциплини СУ "В. Левски" - Вълчи дол

30.04.2024 г.

Огняр ОУ "Цар Симеон І" - гр. Варна

30.04.2024 г.

Общ работник ОУ "Цар Симеон І" - гр. Варна

30.04.2024 г.

Учител по музика в детска градина ДГ №9 "Ален мак" - Варна

30.04.2024 г.

Помощник възпитател ДГ №37 "Пламъче" - Варна

29.04.2024 г.

Огняр и работник поддръжка ДГ №31" Крилатко" - гр. Варна

26.04.2024 г.

Завеждащ административна служба ДГ №13 "Мир" - Варна

26.04.2024 г.

Работник поддръжка ОУ "Ст. Михайловски" - Варна

26.04.2024 г.

Огняр ДГ № 29 "Звънче" - гр. Варна

25.04.2024 г.

Работник поддръжка ДГ № 29 "Звънче" - гр. Варна

25.04.2024 г.

Учител по математика СУ за ХНИ "К. Преславски" - гр. Варна

24.04.2024 г.

Работник поддръжка Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

24.04.2024 г.

Хигиенист II ОУ "Никола Й. Вапцаров" - Варна

24.04.2024 г.Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Синдикална безвъзмездна финансова помощ

Свободни работни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->