КТ Подкрепа Варна Свободни работни места Варна ор РУО Варна 
СРС КТ Подкрепа - Варна
Длъжност Училище / Детска градина / ЦПЛР Валидност до:
Учител по математика и компютърно моделиране и информационни технологии ОУ "Св. Кл. Охридски" - Константиново

-

Учител по история и география ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Учител по български език и литература ЧОУ "Прогресивно образование 2" - гр. Варна

-

Касиер, счетоводство ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" -  гр. Варна

22.12.2023 г.

Учител по български език и литература ВМГ "Св. Н. Чудотворец" - гр. Варна

20.12.2023 г.

Помощник възпитател ДГ №17 "Д-р Петър Берон"/с яслена - гр . Варна

18.12.2023 г.

Портиер ОУ "Добри Чинтулов" - гр. Варна

18.12.2023 г.

Учител по химия и опазване на околната среда ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" -  гр. Варна

15.12.2023 г.

Учител по математика СУ "Аргира Жечкова" -гр. Сливен, Затвор-гр.Варна

12.12.2023 г.

Учител по математика СУ "Пейо Кр. Яворов" - гр. Варна

11.12.2023 г.

Учител по природни науки ЧСУ ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ - гр. Варна

11.12.2023 г.

Учител по география и икономика ЧСУ ДЕМОКРАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ - гр. Варна

11.12.2023 г.

Охрана - портиер ЧСУ "Монтесори" - гр. Варна

11.12.2023 г.

Главен счетоводител ДГ №37 "Пламъче" - гр. Варна

08.12.2023 г.

Ресурсен учител ОУ "Иван Вазов" - гр. Варна

08.12.2023 г.

Учител по математика ОУ "Иван Вазов" - гр. Варна

08.12.2023 г.

Учител по български език и литература МГ "Д-р П. Берон" - гр. Варна

08.12.2023 г.

Учител по математика ОУ "Д-р П. Берон" - с. Царевци

08.12.2023 г.

Работник поддръжка СУ "Неофит Бозвели" - гр. Варна

07.12.2023 г.

Чистач/хигиенист ОУ "Христо Ботев" - гр. Варна

06.12.2023 г.

Бюфетчик СУ "Св. Климент Охридски" - гр. Аксаково

06.12.2023 г.

Чистач/хигиенист IV ЕГ "Фредерик Жолио - Кюри" - гр. Варна

05.12.2023 г.

Учител в детска градина ДГ №50 "Зорница" - с. Звездица

04.12.2023 г.Свободни раборни места РУО Варна

Свободни работни места РУО Варна

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->