Синдикална библиотека - КТ Подкрепа Варна 

ИНДИВИДУАЛНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ И СЪДИЛИЩА: ЕВРОПЕЙСКИ ОПИТ И ПРАКТИКА

КРАТЪК НАРЪЧНИК НА ОРГАНИЗАТОРА НА СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕСТОРАБОТА

МЕМОРАНДУМ НА КТ *ПОДКРЕПА* ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА, ФИНАНСОВА И СОЦИАЛНА СТАБИЛНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛНА КРИЗА ДО 2013 г.

ПЕНСИОННИ СИСТЕМИ В НЯКОИ СТРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРАВОТО НА СТАЧКА. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МОТ

ПРАВОТО НА СТАЧКИ В СЕКТОРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

ПРОФСЪЮЗИТЕ ПРЕЗ 21 ВЕК

РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

РЕГУЛИРАНЕ НА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА: ОПИТЪТ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ

СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ, ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ