Полезни връзки - КТ Подкрепа Варна 

Полезни връзки - В структурата на КТ”Подкрепа”

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА” – СОФИЯ
www.podkrepa.org

СИНДИКАТ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ към КТ”ПОДКРЕПА”
www.sas-podkrepa.org

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ И МЕТАЛОРАБОТНИЦИТЕ към КТ”ПОДКРЕПА”
www.sfmmpodkrepa.com

СИНДИКАТ „ОБРАЗОВАНИЕ” към КТ”ПОДКРЕПА”
www.podkrepa-obrazovanie.com

ФЕДЕРАЦИЯ - СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ – „ПОДКРЕПА”
http://www.fciw-podkrepa.org

Полезни връзки - НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ


Национален институт за помирение и арбитраж
http://www.nipa.bg

Агенция по заетостта към МТСП
http://www.az.government.bg/

Варненска търговско-индустриална камара
http://www.vcci.bg/index_bg.php

Стопанска камара – Варна
http://bia-bg.com/members/code/_region_view.php?lang=BG#varna

http://www.vba.bg/

Национална агенция за професионално образование и обучение
http://www.navet.government.bg/

Областна управа – ВАРНА
http://www.vn.government.bg/

Община Варна
http://www.varna.bg/

Община Бяла
http://www.byala.org/

Община Девня
http://www.devnia.bg/

Община Дългопол
http://www.dalgopol.org/

Полезни връзки - ДРУГИ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ


Народно събрание на Република България
http://www.parliament.bg/

Президентство
http://www.president.bg/

Министерски съвет
http://www.government.bg/

Министерство на икономиката и енергетиката
http://www.mi.government.bg/

Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/

Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg/

Министерство на финансите
http://www.minfin.bg/

Изпълнителна агенция по програма ФАР към МТСП
http://ef.mlsp.government.bg/bg/index.php

Агенция за социално подпомагане
http://www.asp.government.bg/

Агенция за хората с увреждания
http://ahu.mlsp.government.bg/

Национален осигурителен институт
http://www.noi.bg/

Национален статистически институт
http://www.nsi.bg/

Комисия за защита на потребителите
http://www.kzp.bg/

Международна организация на труда (МОТ)
The European Workers, Education Associations (Euro- WEA)
ÖGB - Европейска информация online