Услуги - КТ Подкрепа Варна 

БЕЗПЛАТНИ ТРУДОВОПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИЗа да видите услугите, предлагани от членове на КТ Подкрепа Варна, отстъпки на магазини и стоки и услуги с отстъпка срещу представяне на членска карта моля последвайте ТОЗИ линк.

БЕЗПЛАТНИ ТРУДОВОПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ

Всеки синдикален член може да получи безплатна трудово правна консултация.

Консултациите се осъществяват на място в офиса на Синдикален регионален съюз на КТ”Подкрепа” срещу представяне на членска карта.

Консултациите могат да бъдат получени по телефона (052 612-575), ако за нуждите обсъждания въпрос не изисква представянето на документи и по-детайлен разговор с консултирания.

Консултация може да бъде получена и чрез интрентет – сайта на Синдикален регионален съюз на КТ”Подкрепа” – Варна на адрес:
www.podkrepa-varna.org

В сайта съществува рубрика „Безплатни консултации”, която позволява чрез попълване на специална форма да зададете своя въпрос онлайн. Получавате отговор на посочена от Вас електронна поща, а по интересните въпроси и техните отговори се публикуват в нарочен архив.

Освен трудовоправни консултации, членовете на КТ”Подкрепа” могат да ползват и други юридически услуги, включително фирмена регистрация, като за членовете и техните семейства, цената на услугите е преференциална.

ПОДПОМАГАНЕ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ

ПОДПОМАГАНЕ НА КОЛЕКТИВНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ

Всички структури на Синдикален регионален съюз на КТ”Подкрепа” могат да ползват услугите на експерти и консултанти при подготовката на проекти за колективен трудов договор и воденето на преговори за неговото сключване.

СРС КТ”Подкрепа” осигурява и техническа помощ и съдействие при изготвянето и оформянето на необходимата документация.

Осигурена е възможност за осъществяване на справка с всички действащи нормативни актове, съдебна практика, действащи Колективни трудови договори на различни нива (бранш, община) и други актове и документи касаещи конкретното договаряне.

Представители на СРС могат да участват при заявка в преговарящите групи или да консултират преговарящите.

За синдикалните лидери е предвидено задължително синдикално обучение във връзка с колективното трудово договаряне.

СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ

СИНДИКАЛНО ОБУЧЕНИЕ

През юли 2007г. с решение на Изпълнителния съвет на СРС КТ”Подкрепа” – Варна е създадена Школа за синдикални активисти като структурно звено в рамките на СРС – Варна, чиято цел е подготовката и осъществяването на синдикално обучение на членовете на КТ”Подкрепа” в региона.
Разработен и утвърден е Правилник на Школата.
Предвидено е всички синдикални лидери да преминат задължително синдикално обучение по определени теми, а по други модули обучението да се осъществява по заявка от синдикалистите.
Синдикалното обучение е открито и за всички редови членове на организацията.

Основни теми за обучение:

1. Организация и структура на КТ”Подкрепа”. Устройствени документи.

2. Колективно трудово договаряне.

3. Трудово право.

4. Безопасни и здравословни условия на труд.

5. Закон за уреждане на колективните трудови спорове. Стачки.

6. Процедури по информиране и консултиране.

Разработени са и ще бъдат провеждани обучения и по множество други теми и модули, за които можете да получите допълнителна информация на тел: 052 /612 575 или в интернет-страницата на Синдикален регионален съюз на КТ”Подкрепа” – Варна.

КОНСУЛТИРАНЕ – ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

КОНСУЛТИРАНЕ – ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Членовете на КТ”Подкрепа”, на които предстои придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат да се обърнат към консултант в Синдикален регионален съюз на КТ”Подкрепа” за да се консултират във връзка с пенсионирането си.

Консултации могат да бъдат давани и за други въпроси касаещи пенсионното осигуряване на работниците и служителите.

Всеки член на синдиката може да получи консултация в офиса на „Подкрепа” в град Варна или да зададе въпрос на интернет – страницата.

Предварителна заявка за консултация може да направите на тел: 052/ 612 575

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Синдикален регионален съюз на КТ”Подкрепа” предлага на своите членове и техните семейства курсове за професионална квалификация и преквалификация. Курсовете се организират и провеждат от лицензиран от НАПОО към Министерство на образованието и науката Център за професионално обучение. Центърът за професионално обучение е регистриран и лицензиран към „Уния” ЕООД, което е еднолично търговско дружество на СРС КТ”Подкрепа” – Варна.
Към настоящият момент ЦПО към „Уния” ЕООД е лицензиран са следните професии и специалности:
1. Професия “Продавач - консултант”
1.1. Специалност “Продавач - консултант”

2. Професия “Счетоводител”
2.1. Специалност “Счетоводна отчетност”

3. Професия “Данъчен и митнически посредник”
3.1. Специалност “Митническа и данъчна администрация”

4. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”
4.1. Специалност “Малък и среден бизнес”

5. Професия “Оператор на компютър”
5.1. Специалност “Текстообработване”

6. Професия “Касиер”
6.1.Специалност “Касиер”

7. Професия “Офис – мениджър”
7.1. Специалност “Бизнес – администрация”

8. Професия “Офис – секретар”
8.1. Специалност “Административно обслужване”

9. Професия “Козметик”
9.1.Специалност “Козметика”

10. Професия “Компютърен аниматор”
10.1. Специалност “Компютърна анимация”

11. Професия “Компютърен график”
11.1. Специалност “Компютърна графика”

12. Професия “Графичен дизайнер”
12.1. Специалност “Графичен дизайн”

13. Професия “Техник на компютърни системи”
13.1. Специалност “Компютърна техника и технологии”
13.2. Специалност “Компютърни мрежи”

14. Професия “Монтьор на компютърни системи”
14.1. Специалност “Компютърна техника и технологии”
14.2. Специалност “Компютърни мрежи”

15. Професия “Програмист”
15.1. Специалност “Програмно осигуряване”
15.2. Специалност “Системно програмиране”

16. Професия “Хлебар – сладкар”
16.1. Специалност “Производство на хляб и хлебни изделия”
16.2. Специалност “Производство на сладкарски изделия”

17. Професия “Шивач”
17.1. Специалност “Шивачество”

18. Професия “Мебелист”
18.1. Специалност “Мебелно производство”

19. Професия “Строител”
19.1. Специалност “Помощник в строителството”
19.2. Специалност “Армировка и бетон”
19.3. Специалност “Зидария”
19.4. Специалност “Мазилки и шпакловки”
19.5. Специалност ”Вътрешни облицовки и настилки”
19.6. Специалност ”Външни облицовки и настилки”
19.7. Специалност ”Бояджийски работи”
19.8. Специалност ”Покриви”

20. Професия “Строител - монтажник”
20.1. Специалност ”Метални конструкции”
20.2. Специалност ”Дограма и стъклопоставяне”

21. Професия “Монтажник на ВиК мрежи”
21.1. Специалност “Вътрешни ВиК мрежи”
21.2. Специалност ”Външни ВиК мрежи”

22. Професия “Озеленител”
22.1. Специалност “Цветарство”
22.2. Специалност “Парково строителство и озеленяване”

23. Професия “Посредник на трудовата борса”
23.1. Специалност “Посредник на трудовата борса”

24. Професия “Социален работник”
24.1. Специалност “Социални услуги на деца и семейства в риск”
24.2. Специалност “Социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания”

25. Професия “Администратор в хотелиерството”
25.1. Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”

26. Професия “Камериер”
26.1. Специалност “Хотелиерство”

27. Професия “Готвач”
27.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”

28. Професия “Сервитьор - барман”
28.1. Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”

29. Професия “Фризьор”
29.1. Специалност “Фризьорство”

ПСИХОЛОГ

Психотерапия в областта на тревожните разстройства, панически атаки, депресивни състояния, стрес и посттравматични стресови разстройства. Фамилна терапия, включително и индивидуални консултации при проблеми във взаимоотношенията, общуването, връзките. Родителстване. Детско-юношески кризи, агресивност.

За членове на КТ „ Подкрепа” 10% отстъпка. Събота – ден за безплатни консултации . Всеки член на КТ „ Подкрепа” има право на една безплатна консултация.

Предварително записване за консултация, включително и безплатна на телефон 0889 281 952 или e-mail: vasileva_psy@mail.bg

Даниела Василева – Магистър психолог, член на клуб „Психология” Варна

Завършен майсторски клас при проф.д.пс.н. Лариса Цветкова

Завършен майсторски клас при проф.д-р Марко Джанини – Психодиагностика и личностови разстройства

Завършено обучение по класическа хипноза при Елман Османов

Сертифицирана от Българската Асоциация по Когнитивно – Поведенческа Психотерапия за работа с депресивни и посттравматични стресови разстройства

Работа в научно изследователски проект „ Идентифициране на проблема насилие и регулацията му в съвременното българско общество. Роля на образователната система за превенция на насилието”

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

При Центъра за професионално обучение към „Уния” ЕООД функционира Езикова школа „Подкрепа”.

Езиковата школа предлага чуждоезиково обучение по английски език и немски език.

Обучението се провежда по оксфордската система „New HEADWAY".

Курсовете са организирани в четири нива.

Курсовете се провеждат в учебни зали в сградата на КТ”Подкрепа” – Варна.

Учебните часове са разпределени в пакети от по три учебни часа два пъти седмично с начален час 17.30 или 18.00 часа (по избор на курсистите).

Курсът се води от квалифицирани преподаватели, специализирани в обучението на възрастни.

След полагане на тестови изпити, за всяко ниво се издава удостоверение (сертификат) за неговото завършване.


Информация за цените можете да откриете тук

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Синдикален регионален съюз на КТ”Подкрепа” – Варна провежда чрез Центъра за професионално обучение към „Уния” ЕООД Кратки курсове по "Компютърна грамотност" начинаещи или напреднали.

Курсът се състои от четири модула: 1. windows; 2. MS word; 3. MS Excel; 4. Internet
По заявка могат да бъдат организирани компютърни курсове с определен от курсистите предмет на обучението, включително различни приложни програми, компютърна графика, графичен дизайн и т.н.

Информация за цените можете да откриете тук
Учебните занятия се провеждат в събота или неделя в пакети по осем учебни часа. По заявка могат да се организират групови обучения в посочено от заявителя време.

Курсът се води в оборудван и лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение компютърен кабинет.

Групите са по десет човека, като всеки курсист се обучава на самостоятелно оборудвано работно място.

След завършване на курса се издава Удостоверение за професионално обучение съгласно законодателството на Република България.

ТЪРГОВСКИ ОТСТЪПКИ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА СИНДИКАЛНИ ЧЛЕНОВЕ

Синдикален регионален съюз на КТ”Подкрепа” полага усилия да договори с различни производители, доставчици на услуги и търговци преференции и търговски отстъпки за членовете на синдиката.

Към настоящия момент са договорени търговски отстъпки във верига магазини за хранителни стоки „СВА”.

Синдикатът е договорил възможността на всеки синдикален член да бъде издадена клиентска карта с преференции, 2 % намаление от всяка покупка, от веригата магазини CBA
Достатъчно е председателите на синдикалните секции да представят информация съобразена с изискванията от страна на CBA.
Съдържанието на необходимата информация можете да научите от Техническия секретар на СРС – Варна.
Информацията трябва да бъде написана четливо, по реда по който е зададена, при възможност да е в електронен вид – изпратен на e-mail: cba_podkrepa@mail.bg .
Срокът за издаване на картите, след като постъпи коректно постъпилата информация е 4 седмици. За предпочитане е списъците да бъдат представени от председателите на синдикалните секции, със съответната заверка.