Бланки - КТ Подкрепа Варна 

Бланки II. Представителство на работниците и служителите. Oбщи събрания, събрания на пълномощниците. синдикални организации

Бланки IV. Работно време и почивки

Бланки XI. Контрол по спазване на трудовото законодателство

Бланки XII. Информиране и консултиране на работниците и служителите

0 results


ФОРУМ КТД Образование 2017

ФОРУМ КТД Образование 2017

Домашен Синдикален Майстор

Домашен Синдикален Майстор

Реклама

Дигитал Трейдинг Варна ЕООД
-->

гр. Варна
ул. Братя Шкорпил 15
тел.: 052/ 612 575
факс: 052/ 612 568
e-mail: srs@podkrepa-varna.org